Aansprakelijkheid arbodienst voor loonsanctie

Aansprakelijkheid arbodienst voor loonsanctie

vrijdag 25 februari

Vorig jaar hebben we een blog geschreven over de re-integratieverplichtingen van de werkgever en de werknemer. Wanneer een werknemer ziek is, moet een werkgever zich inspannen om de werknemer te laten re-integreren. Het UWV toetst of

Lees verder

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

vrijdag 18 februari

Het is volop in het nieuws: grensoverschrijdend gedrag op het werk. Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is echter niet iets nieuws. Op dit moment komen er incidenten aan het licht doordat er momenteel veel aandacht

Lees verder

Zakelijke email controleren

vrijdag 11 februari

Vaak wordt aangenomen dat een werkgever de zakelijke email van een werknemer mag controleren en lezen, voor zover het gaat om e-mails die niet duidelijk privé zijn. Dat is echter niet het geval. In artikel

Lees verder

Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst

vrijdag 4 februari

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd met wederzijds goedvinden als de werkgever en de werknemer het allebei eens zijn met de beëindiging van het dienstverband.  In de praktijk gebeurt dit heel vaak. De afspraken die de

Lees verder

Vastleggen en bewaren kopie identiteitsbewijs

vrijdag 28 januari

Sommige beroepsgroepen zijn verplicht om iemand zijn identiteit vast te stellen. Advocaten moeten bijvoorbeeld de identiteit van nieuwe klanten controleren. Dit moeten zij doen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering

Lees verder

Brief aangetekend versturen, heeft het nog zin?

vrijdag 21 januari

Als je er zeker van wil zijn dat een brief die je verstuurt wordt ontvangen, verstuur je de brief per aangetekende post. Dit is bijvoorbeeld verstandig als je een opzegbrief stuurt of een ingebrekestelling. Als

Lees verder

Schikken tijdens een procedure

vrijdag 14 januari

Voordat een procedure wordt gestart, is er vaak al uitgebreid contact geweest tussen beide partijen. Het is namelijk niet toegestaan om rauwelijks te dagvaarden, dus zonder vooraankondiging of voorafgaand overleg. In de gedragsregels voor advocaten

Lees verder

Hoe lang duurt een civiele procedure?

vrijdag 7 januari

In onze vorige blog is beschreven hoe een civiele procedure verloopt. In die blog kwam aan de orde dat niet alle procedures hetzelfde verlopen. De rechter bepaalt namelijk hoe de procedure verloopt. Hoe lang een

Lees verder

Hoe verloopt een civiele procedure?

donderdag 30 december

Als particulieren, bedrijven, verenigingen en/of stichtingen een geschil met elkaar hebben en het niet met elkaar eens kunnen worden over een oplossing dan kunnen zij dit geschil aan de rechter voorleggen. Het kan bijvoorbeeld gaan

Lees verder

Proceskosten

vrijdag 17 december

Aan procederen zijn kosten verbonden, voor beide partijen. Als eiser heb je bijvoorbeeld kosten van de deurwaarder voor het betekenen van de dagvaarding, de kosten van rechtsbijstand en ben je griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.

Lees verder