All-in huurprijs

All-in huurprijs

woensdag 25 november

Je ziet het steeds vaker, huurwoningen die compleet gestoffeerd en gemeubileerd worden aangeboden tegen een all-in huurprijs. Bij een all-in huurprijs bestaat de huurprijs niet alleen uit de kale huur, maar ook uit een vergoeding

Lees verder

AANVANGSHUURPRIJS VRIJE SECTOR WONING

maandag 16 november

In beginsel geldt er contractsvrijheid bij het bepalen van de huurprijs bij vrije sector huur. Huurder en verhuurder kunnen dus zelf de hoogte van de huurprijs bepalen. Er geldt geen maximumhuurprijs. Huurders die een woning

Lees verder

Thuiswerken

woensdag 11 november

Om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen is het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken en alleen naar het werk te gaan als het echt niet anders kan. Regelmatig

Lees verder

Huurovereenkomst bedrijfs- en winkelruimte en de gevolgen van de coronacrisis

maandag 2 november

De coronacrisis en de door de overheid opgelegde coronamaatregelen hebben voor iedereen grote gevolgen. Maar weinig mensen hadden deze crisis en de ingrijpende gevolgen zien aankomen. Veel bedrijven zijn noodgedwongen gesloten of hanteren beperkte openingstijden,

Lees verder

Loonregres

maandag 26 oktober

Als een werknemer door toedoen van een ander letsel oploopt en arbeidsongeschikt raakt, bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval, een medische fout of mishandeling, lijd je als werkgever ook schade. Als werkgever moet je een

Lees verder

Kan een werknemer om wijziging van zijn wekelijkse arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijden verzoeken?

donderdag 9 augustus

Flexibel werken is in opkomst. Werknemers willen steeds meer inspraak hebben in hun arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats. Een werknemer kan grond van de wet flexibele arbeid zijn werkgever verzoeken om vermindering of juist vermeerdering van

Lees verder

Kun je een kind dwingen je woning te verlaten?

donderdag 9 augustus

Niet zo lang geleden werden we overspoeld met nieuws uit de VS over een rechtszaak waarin ouders hun kind dwongen om het ouderlijk huis te verlaten. Nu hebben we ons eigen Hollandse gevalletje. De Rechtbank

Lees verder

Mag je als verhuurder een wanbetalende huurder de toegang tot het gehuurde ontzeggen?

donderdag 9 augustus

Deze vraag lag voor bij het gerechtshof Arnhem Leeuwarden, die daarover op 7 augustus jl. een uitspraak heeft gedaan. (ECLI:NL:GHARL:2018:7133) Wat was het geval. Een verhuurder ontzegt aan een huurder de toegang tot het gehuurde,

Lees verder

De kosten van mediation: voer voor een conflict op zich ?

donderdag 9 augustus

De kosten van mediation zorgen regelmatig voor discussie tussen werkgever en werknemer die in een arbeidsconflict zijn verwikkeld. De discussie over dit soort procedurele voorwaarden staat vaak symbool voor het onderliggende arbeidsconflict. De werkgever is

Lees verder

Ontslag op staande voet en loondoorbetaling?

donderdag 9 augustus

In het geval een arbeidsovereenkomst na een terecht gegeven ontslag op staande voet pas eindigt na de uitspraak van de rechter in hoger beroep, mag de rechter de werknemer zijn aanspraak op loon ontzeggen. Dat

Lees verder