Brief aangetekend versturen, heeft het nog zin?

Brief aangetekend versturen, heeft het nog zin?

vrijdag 21 januari

Als je er zeker van wil zijn dat een brief die je verstuurt wordt ontvangen, verstuur je de brief per aangetekende post. Dit is bijvoorbeeld verstandig als je een opzegbrief stuurt of een ingebrekestelling. Als

Lees verder

Schikken tijdens een procedure

vrijdag 14 januari

Voordat een procedure wordt gestart, is er vaak al uitgebreid contact geweest tussen beide partijen. Het is namelijk niet toegestaan om rauwelijks te dagvaarden, dus zonder vooraankondiging of voorafgaand overleg. In de gedragsregels voor advocaten

Lees verder

Hoe lang duurt een civiele procedure?

vrijdag 7 januari

In onze vorige blog is beschreven hoe een civiele procedure verloopt. In die blog kwam aan de orde dat niet alle procedures hetzelfde verlopen. De rechter bepaalt namelijk hoe de procedure verloopt. Hoe lang een

Lees verder

Hoe verloopt een civiele procedure?

donderdag 30 december

Als particulieren, bedrijven, verenigingen en/of stichtingen een geschil met elkaar hebben en het niet met elkaar eens kunnen worden over een oplossing dan kunnen zij dit geschil aan de rechter voorleggen. Het kan bijvoorbeeld gaan

Lees verder

Proceskosten

vrijdag 17 december

Aan procederen zijn kosten verbonden, voor beide partijen. Als eiser heb je bijvoorbeeld kosten van de deurwaarder voor het betekenen van de dagvaarding, de kosten van rechtsbijstand en ben je griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.

Lees verder

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

vrijdag 10 december

De Europese wetgever heeft de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden opgesteld. De Richtlijn heeft tot doel arbeidsvoorwaarden te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen. De lidstaten van de Europese Unie dienen de

Lees verder

Hoe lang duurt een verbetertraject?

vrijdag 3 december

Als een werknemer niet goed functioneert dient een werkgever de werknemer de mogelijkheid te bieden zijn functioneren te verbeteren, door middel van een verbetertraject. Aan een verbetertraject ligt een verbeterplan ten grondslag. In het verbeterplan

Lees verder

Levenstestament

donderdag 25 november

Wat is een levenstestament? Een levenstestament is een document waarin iemand één persoon of meerdere personen machtigt om belangrijke beslissingen te nemen en namens diegene te handelen als diegene dat zelf niet meer kan. Het

Lees verder

Vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid

dinsdag 16 november

Enkele maanden geleden hebben we een blog geschreven over de informatieplicht van de werkgever over het vervallen van vakantiedagen. Regelmatig krijgen wij de vraag of werknemers die arbeidsongeschikt zijn vakantiedagen opbouwen, of zij vakantiedagen dienen

Lees verder

Is een auto van de zaak een arbeidsvoorwaarde?

maandag 8 november

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden op basis waarvan een werknemer zijn werkzaamheden verricht voor een werkgever. Deze afspraken worden meestal bij aanvang van de arbeidsovereenkomst gemaakt en kunnen in de loop van de tijd met wederzijds

Lees verder