Mag je als verhuurder een wanbetalende huurder de toegang tot het gehuurde ontzeggen?

Mag je als verhuurder een wanbetalende huurder de toegang tot het gehuurde ontzeggen?

donderdag 9 augustus

Deze vraag lag voor bij het gerechtshof Arnhem Leeuwarden, die daarover op 7 augustus jl. een uitspraak heeft gedaan. (ECLI:NL:GHARL:2018:7133) Wat was het geval. Een verhuurder ontzegt aan een huurder de toegang tot het gehuurde,

Lees verder

De kosten van mediation: voer voor een conflict op zich ?

donderdag 9 augustus

De kosten van mediation zorgen regelmatig voor discussie tussen werkgever en werknemer die in een arbeidsconflict zijn verwikkeld. De discussie over dit soort procedurele voorwaarden staat vaak symbool voor het onderliggende arbeidsconflict. De werkgever is

Lees verder

Ontslag op staande voet en loondoorbetaling?

donderdag 9 augustus

In het geval een arbeidsovereenkomst na een terecht gegeven ontslag op staande voet pas eindigt na de uitspraak van de rechter in hoger beroep, mag de rechter de werknemer zijn aanspraak op loon ontzeggen. Dat

Lees verder

Waarom kiezen voor mediation?

donderdag 9 augustus

Eind april 2018 verscheen het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak. Daarin bepleit Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) dat de griffierechten (dat zijn kosten die betaald moeten worden aan de

Lees verder

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

maandag 6 augustus

Als werkgever ben je verplicht om de wettelijke transitievergoeding te betalen aan de werknemer als zijn arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens langdurig arbeidsongeschiktheid. Door veel werkgevers wordt dit als onrechtvaardig ervaren. Een werkgever is immers verplicht

Lees verder

De netwerkbijeenkomst, je portretfoto en de AVG

woensdag 13 juni

Je wordt helemaal gek momenteel van al die mailtjes over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar waar bijna niemand over nadenkt met deze nieuwe AVG is het publiceren van foto’s waar mensen herkenbaar op staan.

Lees verder

NUT EN NOODZAAK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

woensdag 5 april

Een vraag die vaak aan ons gesteld wordt is: wat is het nut eigenlijk van algemene voorwaarden? en: heb ik ze wel nodig? In algemene voorwaarden worden de randvoorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst

Lees verder

(DOOR)WERKEN NA BEREIKEN AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD

woensdag 5 april

Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben, kunnen een waardevolle toevoeging zijn voor uw bedrijf vanwege hun kennis en ervaring. Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt gelden echter enkele afwijkende regels binnen het arbeidsrecht.

Lees verder

De vijf meest gemaakte fouten bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

dinsdag 7 maart

Regelmatig zien wij dat er fouten worden gemaakt met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Dit zijn de meest voorkomende fouten: 1. Onjuiste proeftijd Het opnemen van een onjuiste proeftijd gebeurt heel vaak. In contracten voor bepaalde

Lees verder

Ontslaan zieke werknemer tijdens proeftijd

donderdag 26 januari

Onlangs kregen wij de vraag of het mogelijk is om een zieke werknemer te ontslaan tijdens de proeftijd. In beginsel geldt dat een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet mag opzeggen gedurende de eerste

Lees verder