Hoe verloopt een civiele procedure?

Hoe verloopt een civiele procedure?

donderdag 30 december

Als particulieren, bedrijven, verenigingen en/of stichtingen een geschil met elkaar hebben en het niet met elkaar eens kunnen worden over een oplossing dan kunnen zij dit geschil aan de rechter voorleggen. Het kan bijvoorbeeld gaan

Lees verder

Proceskosten

vrijdag 17 december

Aan procederen zijn kosten verbonden, voor beide partijen. Als eiser heb je bijvoorbeeld kosten van de deurwaarder voor het betekenen van de dagvaarding, de kosten van rechtsbijstand en ben je griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.

Lees verder

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

vrijdag 10 december

De Europese wetgever heeft de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden opgesteld. De Richtlijn heeft tot doel arbeidsvoorwaarden te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen. De lidstaten van de Europese Unie dienen de

Lees verder

Hoe lang duurt een verbetertraject?

vrijdag 3 december

Als een werknemer niet goed functioneert dient een werkgever de werknemer de mogelijkheid te bieden zijn functioneren te verbeteren, door middel van een verbetertraject. Aan een verbetertraject ligt een verbeterplan ten grondslag. In het verbeterplan

Lees verder

Levenstestament

donderdag 25 november

Wat is een levenstestament? Een levenstestament is een document waarin iemand één persoon of meerdere personen machtigt om belangrijke beslissingen te nemen en namens diegene te handelen als diegene dat zelf niet meer kan. Het

Lees verder

Vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid

dinsdag 16 november

Enkele maanden geleden hebben we een blog geschreven over de informatieplicht van de werkgever over het vervallen van vakantiedagen. Regelmatig krijgen wij de vraag of werknemers die arbeidsongeschikt zijn vakantiedagen opbouwen, of zij vakantiedagen dienen

Lees verder

Is een auto van de zaak een arbeidsvoorwaarde?

maandag 8 november

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden op basis waarvan een werknemer zijn werkzaamheden verricht voor een werkgever. Deze afspraken worden meestal bij aanvang van de arbeidsovereenkomst gemaakt en kunnen in de loop van de tijd met wederzijds

Lees verder

Wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten

dinsdag 2 november

Wanneer een klant uw factuur niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt heeft u recht op rente en een vergoeding van de door u gemaakte kosten voor het incasseren van de openstaande factuur. De rente die

Lees verder

Terugkomen op opzegging door werknemer

maandag 25 oktober

Regelmatig komt het voor dat een werknemer zijn arbeidsovereenkomst opzegt. Meestal doen werknemers dit doordacht en zeggen ze hun arbeidsovereenkomst pas op als ze een nieuwe baan hebben geaccepteerd. Soms gebeurt het echter in een

Lees verder

Herplaatsing

maandag 18 oktober

Een werkgever kan een werknemer alleen ontslaan als de werkgever de werknemer niet binnen een redelijke termijn kan herplaatsen in een andere passende functie. De verplichting om een werknemer te herplaatsen geldt niet als herplaatsing

Lees verder