Inzagerecht persoonsgegevens

Inzagerecht persoonsgegevens

maandag 14 maart

Inmiddels is bij veel mensen wel bekend dat de verwerking van persoonsgegevens door de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) aan strikte regels is gebonden. Bedrijven mogen niet zomaar persoonsgegevens van natuurlijke personen verzamelen, opslaan en wijzigen.

Lees verder

Samenwerking met een Russisch bedrijf beëindigen

maandag 7 maart

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne beëindigen veel bedrijven de samenwerking met Russische bedrijven. Hiervoor kunnen verschillende redenen bestaan, bijvoorbeeld de door de EU opgelegde sancties, het maken van een statement of het

Lees verder

Aansprakelijkheid arbodienst voor loonsanctie

vrijdag 25 februari

Vorig jaar hebben we een blog geschreven over de re-integratieverplichtingen van de werkgever en de werknemer. Wanneer een werknemer ziek is, moet een werkgever zich inspannen om de werknemer te laten re-integreren. Het UWV toetst of

Lees verder

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

vrijdag 18 februari

Het is volop in het nieuws: grensoverschrijdend gedrag op het werk. Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is echter niet iets nieuws. Op dit moment komen er incidenten aan het licht doordat er momenteel veel aandacht

Lees verder

Zakelijke email controleren

vrijdag 11 februari

Vaak wordt aangenomen dat een werkgever de zakelijke email van een werknemer mag controleren en lezen, voor zover het gaat om e-mails die niet duidelijk privé zijn. Dat is echter niet het geval. In artikel

Lees verder

Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst

vrijdag 4 februari

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd met wederzijds goedvinden als de werkgever en de werknemer het allebei eens zijn met de beëindiging van het dienstverband.  In de praktijk gebeurt dit heel vaak. De afspraken die de

Lees verder

Vastleggen en bewaren kopie identiteitsbewijs

vrijdag 28 januari

Sommige beroepsgroepen zijn verplicht om iemand zijn identiteit vast te stellen. Advocaten moeten bijvoorbeeld de identiteit van nieuwe klanten controleren. Dit moeten zij doen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering

Lees verder

Brief aangetekend versturen, heeft het nog zin?

vrijdag 21 januari

Als je er zeker van wil zijn dat een brief die je verstuurt wordt ontvangen, verstuur je de brief per aangetekende post. Dit is bijvoorbeeld verstandig als je een opzegbrief stuurt of een ingebrekestelling. Als

Lees verder

Schikken tijdens een procedure

vrijdag 14 januari

Voordat een procedure wordt gestart, is er vaak al uitgebreid contact geweest tussen beide partijen. Het is namelijk niet toegestaan om rauwelijks te dagvaarden, dus zonder vooraankondiging of voorafgaand overleg. In de gedragsregels voor advocaten

Lees verder

Hoe lang duurt een civiele procedure?

vrijdag 7 januari

In onze vorige blog is beschreven hoe een civiele procedure verloopt. In die blog kwam aan de orde dat niet alle procedures hetzelfde verlopen. De rechter bepaalt namelijk hoe de procedure verloopt. Hoe lang een

Lees verder