STIEKEM EEN GELUIDSOPNAME MAKEN

STIEKEM EEN GELUIDSOPNAME MAKEN

vrijdag 19 februari

Soms kan het handig zijn om een gesprek op te nemen, bijvoorbeeld om het gesprek later zelf terug te kunnen luisteren, of om bewijs te verzamelen. Als je zelf deelneemt aan een gesprek mag je

Lees verder

ARBEIDSRECHTELIJKE GEVOLGEN MISBRUIK WERKGEVERSVERKLARING AVONDKLOK

dinsdag 9 februari

Sinds zaterdag 23 januari 2021 geldt er in heel Nederland een avondklok tussen 21.00 uur en 04.30 uur. Iedereen moet tussen die tijden binnen blijven. Je mag alleen naar buiten op als het noodzakelijk is

Lees verder

Kort geding

donderdag 4 februari

Een kort geding is een spoedprocedure. Omdat een kort geding procedure snel dient te verlopen is er in een kort geding geen ruimte voor uitgebreide bewijslevering. In een kort geding geeft de rechter dan ook

Lees verder

EXTRA ZEKERHEID BIJ EEN HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE

woensdag 27 januari

Als verhuurder wilt u graag zoveel mogelijk zekerheden in de huurovereenkomst opnemen om er voor te zorgen dat een huurder van bedrijfsruimte zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst netjes nakomt. Waarborgsom/ bankgarantie In de meeste standaard

Lees verder

MAG EEN WERKGEVER AAN EEN WERKNEMER VRAGEN OF DE WERKNEMER ZICH HEEFT LATEN VACCINEREN?

woensdag 27 januari

Inmiddels is er gestart met het vaccineren tegen het coronavirus. Er geldt, op dit moment, geen vaccinatieverplichting in Nederland. Iedereen heeft recht op lichamelijke integriteit. Iedereen mag dus zelf bepalen of hij/zij zich laat vaccineren.

Lees verder

Griffierechten

woensdag 13 januari

Griffierechten zijn de kosten die aan de gerechtelijke instantie moeten worden betaald bij de start van een procedure. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van verschillende dingen, te weten: de gerechtelijke instantie waar de

Lees verder

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

woensdag 6 januari

Als een werkgever het dienstverband met een werknemer wil beëindigen of als een werkgever een contract voor bepaalde tijd met een werknemer niet wil verlengen, is de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd. Voorwaarde

Lees verder

Ontslag op de cumulatiegrond

woensdag 6 januari

Tot 1 januari 2020 kon een werknemer slechts worden ontslagen op een van de volgende acht gronden: A: Bedrijfseconomische redenen B: Langdurige arbeidsongeschiktheid C: Frequent ziekteverzuim D: Disfunctioneren E: Verwijtbaar handelen of nalaten van de

Lees verder

WET INVOERING EXTRA GEBOORTEVERLOF

woensdag 6 januari

De wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is op 1 januari 2019 in werking getreden. In deze wet wordt het verlof voor de partner van de moeder bij de geboorte van een baby gewijzigd en aangevuld.

Lees verder

BINDEND ADVIES VAN DE KANTONRECHTER

woensdag 16 december

Procederen kan duur, complex en tijdrovend zijn. Veel mensen zijn dan ook huiverig voor een procedure en willen een procedure voorkomen. Biedt het bindend advies van de kantonrechter daarin uitkomst? Vanzelfsprekend wordt door ons kantoor

Lees verder