Griffierechten

Griffierechten

woensdag 13 januari

Griffierechten zijn de kosten die aan de gerechtelijke instantie moeten worden betaald bij de start van een procedure. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van verschillende dingen, te weten: de gerechtelijke instantie waar de

Lees verder

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

woensdag 6 januari

Als een werkgever het dienstverband met een werknemer wil beëindigen of als een werkgever een contract voor bepaalde tijd met een werknemer niet wil verlengen, is de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd. Voorwaarde

Lees verder

Ontslag op de cumulatiegrond

woensdag 6 januari

Tot 1 januari 2020 kon een werknemer slechts worden ontslagen op een van de volgende acht gronden: A: Bedrijfseconomische redenen B: Langdurige arbeidsongeschiktheid C: Frequent ziekteverzuim D: Disfunctioneren E: Verwijtbaar handelen of nalaten van de

Lees verder

WET INVOERING EXTRA GEBOORTEVERLOF

woensdag 6 januari

De wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is op 1 januari 2019 in werking getreden. In deze wet wordt het verlof voor de partner van de moeder bij de geboorte van een baby gewijzigd en aangevuld.

Lees verder

BINDEND ADVIES VAN DE KANTONRECHTER

woensdag 16 december

Procederen kan duur, complex en tijdrovend zijn. Veel mensen zijn dan ook huiverig voor een procedure en willen een procedure voorkomen. Biedt het bindend advies van de kantonrechter daarin uitkomst? Vanzelfsprekend wordt door ons kantoor

Lees verder

WET HOMOLOGATIE ONDERHANDS AKKOORD

maandag 7 december

In oktober van dit jaar is de Wet homologatie onderhands akkoord aangenomen. De Wet homologatie onderhands akkoord treedt op 1 januari 2021 in werking. De Wet homologatie onderhands akkoord past de faillissementswet aan. Vanaf 1

Lees verder

WERKEN WAAR JE WIL

maandag 7 december

Onlangs hebben we een blog geschreven over het recht op thuiswerken ten tijde van corona. Daarin werd geschreven dat een werknemer geen recht op thuiswerken heeft op grond van het zeer algemeen geformuleerde overheidsadvies om

Lees verder

Wel of geen arbeidsovereenkomst? 

woensdag 25 november

De vraag wordt ons vaak gesteld. Valt een overeenkomst te kwalificeren als een arbeidsovereenkomst of als een overeenkomst van opdracht. Kortom, is er wel of geen arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen van dien. Werknemers genieten immers

Lees verder

All-in huurprijs

woensdag 25 november

Je ziet het steeds vaker, huurwoningen die compleet gestoffeerd en gemeubileerd worden aangeboden tegen een all-in huurprijs. Bij een all-in huurprijs bestaat de huurprijs niet alleen uit de kale huur, maar ook uit een vergoeding

Lees verder

AANVANGSHUURPRIJS VRIJE SECTOR WONING

maandag 16 november

In beginsel geldt er contractsvrijheid bij het bepalen van de huurprijs bij vrije sector huur. Huurder en verhuurder kunnen dus zelf de hoogte van de huurprijs bepalen. Er geldt geen maximumhuurprijs. Huurders die een woning

Lees verder