Oneens met de bedrijfsarts

Oneens met de bedrijfsarts

vrijdag 17 juni

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, dient de werkgever de bedrijfsarts in te schakelen om de ziekmelding te beoordelen en ook adviseert de bedrijfsarts over hervatting van de werkzaamheden. Een werkgever mag zelf geen oordeel

Lees verder

Tekortkoming, ingebrekestelling en verzuim

vrijdag 10 juni

Wanneer u een overeenkomst met iemand aangaat, dan gaat u er van uit dat degene met wie u de overeenkomst bent aangegaan, zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct nakomt. Dat gebeurt helaas niet

Lees verder

Nevenwerkzaamhedenbeding

vrijdag 13 mei

Een werknemer mag meerdere banen hebben. In bepaalde branches is het hebben van meerdere banen heel normaal voor werknemers die parttime werken. In veel arbeidsovereenkomsten staat echter een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden. Een

Lees verder

Aanzegverplichting

vrijdag 6 mei

Werkgevers die met een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen dienen de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de overeengekomen periode schriftelijk te laten weten of zij de arbeidsovereenkomst al dan niet

Lees verder

Werknemer die de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt

vrijdag 29 april

In 2017 hebben wij een blog geschreven over werknemers die willen doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Met de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds aantrekkelijker om werknemers die de AOW gerechtigde

Lees verder

Wat als de huurder na beëindiging niet wil vertrekken?

vrijdag 22 april

Steeds meer mensen kopen vastgoed om te gaan verhuren als beleggingsobject.  Sinds 2016 is het mogelijk om een woning tijdelijk te verhuren. Voor zelfstandige woonruimte kan een tijdelijke huurovereenkomst voor de duur van maximaal twee

Lees verder

All-in loon

vrijdag 8 april

In onze praktijk zien wij wel eens voorbijkomen dat werkgevers, hun werknemers een all-in loon betalen of willen gaan betalen. Een all-in loon betreft het basissalaris, vermeerderd met het vakantiegeld, een vergoeding voor de opgebouwde

Lees verder

Transitievergoeding

vrijdag 1 april

Een werkgever moet aan een werknemer een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd of op verzoek van de werkgever wordt ontbonden en ook wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op initiatief

Lees verder

Gegevens in personeelsdossier

donderdag 24 maart

Regelmatig krijgen wij de vraag welke gegevens er bewaard dienen te worden in het personeelsdossier van een werknemer. In het personeelsdossier mogen alleen gegevens worden opgenomen die noodzakelijk zijn voor het doel van het personeelsdossier.

Lees verder

Het aanbieden van werk aan Oekraïense vluchtelingen

vrijdag 18 maart

Mensen uit Oekraïne kunnen vrij naar Nederland en andere Schengenlanden reizen. Zij mogen visumvrij in Nederland of andere Schengenlanden blijven gedurende 90 dagen, die periode kan worden verlengd. Doordat mensen uit Oekraïne visumvrij naar Nederland

Lees verder