Verplichte vrije dagen

Verplichte vrije dagen

dinsdag 4 mei

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het wettelijk aantal vakantiedagen waar iedere werknemer recht op heeft is gelijk aan vier maal het aantal uren dat hij/zij per week werkt. Als een werknemer 40 uur per

Lees verder

Huis verkocht? Wat als de koper het huis niet afneemt?

dinsdag 4 mei

Er is sprake van een krapte op de woningmarkt. Er is weinig aanbod en de prijzen blijven stijgen. Dit leidt er toe dat kopers sneller en ondoordachter handelen en kopers vaker afzien van ontbindende voorwaarden,

Lees verder

Het verschil tussen een bedrijfsarts en een arbo-arts

woensdag 21 april

In onze vorige blog hebben we de verplichtingen van de werknemer en de werkgever bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer op een rijtje gezet. Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer moet de werkgever een bedrijfsarts of een

Lees verder

Re-integratieverplichtingen voor werkgever en werknemer

woensdag 21 april

Wanneer een werknemer ziek is, moet een werkgever zich inspannen om de werknemer te laten re-integreren. Ook de werknemer moet zich inspannen om te herstellen en weer te re-integreren. Het UWV toetst of de werkgever en

Lees verder

Herziening beslag- en executierecht

dinsdag 6 april

Het beslag- en executierecht ziet op de tenuitvoerlegging van vonnissen en andere executoriale titels. Met de wet tot herziening van het beslag- en executierecht wordt het beslag- en executierecht op een aantal punten gewijzigd. Met

Lees verder

Ouderdomsclausule in een koopovereenkomst

dinsdag 6 april

Bij de koop en verkoop van een woning wordt vaak door de verkoopmakelaar een koopovereenkomst opgesteld. Makelaars gebruiken daarvoor meestal een standaard model koopovereenkomst. Voorheen werden deze modellen door de NVM opgesteld. Het meest recente

Lees verder

Concurrentiebeding

woensdag 17 maart

Door een concurrentiebeding wordt een werknemer beperkt in zijn vrijheid en mogelijkheid om gedurende de looptijd van zijn arbeidsovereenkomst en gedurende een bepaalde periode na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn bij een

Lees verder

Negatieve reviews

dinsdag 9 maart

Bijna elk bedrijf dat op internet te vinden is krijgt er mee te maken : reviews. Op meerdere plaatsen kan tegenwoordig een review worden achtergelaten, bij google, bij facebook of bij speciale reviewsites. Een positieve

Lees verder

HET GEBRUIK VAN FOTO’S EN AFBEELDINGEN VAN INTERNET

vrijdag 19 februari

Vaak zien wij dat bedrijven op hun website foto’s of afbeeldingen plaatsen die zij hebben gevonden op internet. De meeste foto’s en afbeeldingen die op het internet zijn te vinden mag je niet zomaar gebruiken. Op

Lees verder

Energiebesparingsplicht

vrijdag 19 februari

Sinds 1 oktober 2019 geldt het activiteitenbesluit milieubeheer. In het Activiteitenbesluit Milieubeheer staat in artikel 2.15 lid 1 een verplichting voor bedrijven of instellingen die 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken om

Lees verder