Wettelijke rente en wettelijke verhoging bij achterstallig salaris

Wettelijke rente en wettelijke verhoging bij achterstallig salaris

vrijdag 21 april

Achterstallig salaris kan leiden tot de verschuldigdheid van wettelijke verhoging en wettelijke rente. In deze blog zullen we bespreken wat deze termen betekenen en onder welke omstandigheden ze verschuldigd zijn. Wettelijke verhoging Wettelijke verhoging is

Lees verder

Anti-ronselbeding

vrijdag 14 april

Een anti-ronselbeding, ook wel een non-poaching beding genoemd, is een beding dat kan worden opgenomen in onder andere arbeidsovereenkomsten. Het doel van een anti-ronselbeding is om te voorkomen dat werknemers van een werkgever elkaar ‘wegkapen’

Lees verder

Het verschil tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding

vrijdag 7 april

In arbeidsovereenkomsten worden vaak bepalingen opgenomen die de werknemer beperken in zijn of haar mogelijkheden om na afloop van het dienstverband elders werkzaam te zijn. Twee van deze bepalingen zijn het concurrentiebeding en het relatiebeding.

Lees verder

Wet Goed Verhuurderschap

donderdag 23 maart

Minister Hugo de Jonge wil een einde maken aan misstanden in de huursector. Dat wil hij bereiken met zijn Wetsvoorstel Goed Huurderschap. De Tweede Kamer heeft op 7 maart 2023 ingestemd met het wetsvoorstel en

Lees verder

Proceskostenveroordeling

vrijdag 17 maart

De partij die grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, wordt door de rechter veroordeeld tot betaling van de proceskosten van de andere partij. Dat is de hoofdregel. De veroordeling in de proceskosten hoeft niet gevorderd

Lees verder

De veertiendagenbrief

vrijdag 10 maart

Wanneer een consument een factuur niet op tijd betaald mogen er niet gelijk na het verstrijken van de overeengekomen betaaltermijn bijkomende kosten in rekening worden gebracht. Er moet eerst een brief worden gestuurd naar die

Lees verder

Gebreken aan een woning

vrijdag 3 maart

Regelmatig ontstaat er na koop en levering van een woning een geschil over gebreken aan die woning. Een geleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden staat in de wet. Een zaak beantwoordt niet aan de

Lees verder

Wet kwaliteit incassodienstverlening

woensdag 22 februari

Iedereen kan een incassobureau beginnen. Er worden geen eisen gesteld en er is geen toezicht op de kwaliteit van de vele incassobureaus die er zijn. Dat zorgt voor problemen en misstanden. Zoals incassobureau’s die onterechte of

Lees verder

Wijzigingen in de ROZ huurovereenkomst winkelruimte

vrijdag 10 februari

Sinds 23 januari 2023 is er een nieuw ROZ model winkelruimte. Het oude model dateerde uit 2012. Er zijn een aantal actuele onderwerpen aan het model toegevoegd en er zijn een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd

Lees verder

Compensatie transitievergoeding slapende dienstverbanden van voor 1 juli 2015

vrijdag 3 februari

Op 1 juli 2015 is het arbeidsrecht volledig gewijzigd met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Sindsdien hebben werknemers in beginsel recht op een transitievergoeding als het dienstverband op initiatief van de werkgever

Lees verder