Het toestemmingsvereiste voor echtgenoten

Het toestemmingsvereiste voor echtgenoten

vrijdag 18 juni

Het gebeurt regelmatig dat mensen financiële verplichtingen aangaan zonder toestemming van zijn of haar echtgenoot/ echtgenote. Om echtgenoten tegen zichzelf en tegen elkaar te beschermen is in artikel 1:88 BW een toestemmingsvereiste opgenomen, op grond

Lees verder

Verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur woonruimte

vrijdag 4 juni

Huidige wet Sinds 2016 is het mogelijk om woonruimte voor bepaalde tijd te verhuren. Een zelfstandige woonruimte kan nu eenmalig voor een bepaalde tijd van 2 jaar of korter worden verhuurd. Onzelfstandige woonruimte kan nu

Lees verder

Het opstellen van een overeenkomst

vrijdag 28 mei

Als je belangrijke afspraken met iemand maakt is het verstandig om die afspraken vast te leggen in een overeenkomst. Op internet kan je allerlei soorten modelovereenkomsten vinden. Er zijn zowel goede als slechte modelovereenkomsten te

Lees verder

Ondersteuningsmaatregel ‘juridisch advies’ gemeente Apeldoorn

dinsdag 18 mei

Het zijn moeilijke tijden voor veel ondernemers. Als het slechter gaat met uw onderneming dan kan het noodzakelijk zijn om werknemers te ontslaan. De gemeente Apeldoorn wil ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Apeldoorn

Lees verder

Is een email schriftelijk?

dinsdag 18 mei

Soms schrijft de wet voor dat een overeenkomst schriftelijk moet worden aangegaan, zoals bijvoorbeeld de koopovereenkomst van een woning, of dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan zoals bijvoorbeeld de stuiting van verjaring. Ook in

Lees verder

Verplichte vrije dagen

dinsdag 4 mei

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het wettelijk aantal vakantiedagen waar iedere werknemer recht op heeft is gelijk aan vier maal het aantal uren dat hij/zij per week werkt. Als een werknemer 40 uur per

Lees verder

Huis verkocht? Wat als de koper het huis niet afneemt?

dinsdag 4 mei

Er is sprake van een krapte op de woningmarkt. Er is weinig aanbod en de prijzen blijven stijgen. Dit leidt er toe dat kopers sneller en ondoordachter handelen en kopers vaker afzien van ontbindende voorwaarden,

Lees verder

Het verschil tussen een bedrijfsarts en een arbo-arts

woensdag 21 april

In onze vorige blog hebben we de verplichtingen van de werknemer en de werkgever bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer op een rijtje gezet. Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer moet de werkgever een bedrijfsarts of een

Lees verder

Re-integratieverplichtingen voor werkgever en werknemer

woensdag 21 april

Wanneer een werknemer ziek is, moet een werkgever zich inspannen om de werknemer te laten re-integreren. Ook de werknemer moet zich inspannen om te herstellen en weer te re-integreren. Het UWV toetst of de werkgever en

Lees verder

Herziening beslag- en executierecht

dinsdag 6 april

Het beslag- en executierecht ziet op de tenuitvoerlegging van vonnissen en andere executoriale titels. Met de wet tot herziening van het beslag- en executierecht wordt het beslag- en executierecht op een aantal punten gewijzigd. Met

Lees verder