Het recht van oproepkrachten op een vaste arbeidsomvang

Het recht van oproepkrachten op een vaste arbeidsomvang

vrijdag 6 augustus

Sinds 2020 is de positie van werknemers met een nul-urencontract aanzienlijk verbeterd. Werkgevers zijn sindsdien onder andere verplicht om werknemers met een nul-urencontract na 12 maanden een schriftelijk aanbod te doen voor een vast aantal

Lees verder

De informatieplicht van de werkgever over het vervallen van vakantiedagen

vrijdag 30 juli

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het wettelijk aantal vakantiedagen waar iedere werknemer recht op heeft is gelijk aan vier maal het aantal uren dat hij/zij per week werkt. Als een werknemer 40 uur per

Lees verder

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

vrijdag 23 juli

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is op 1 juli 2021 in werking getreden. Voor besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen bestonden al regels voor bestuur en toezicht. Nu zijn deze regels er ook voor verenigingen,

Lees verder

Genderneutraal juridisch taalgebruik

vrijdag 16 juli

Genderneutraliteit en genderneutraal taalgebruik zijn de laatste jaren een veelbesproken onderwerp en het speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun kinderen genderneutraal op te voeden. De Nederlandse

Lees verder

Betalingsregeling opgelegd door de rechter

vrijdag 9 juli

Wanneer een schuldenaar door een rechter wordt veroordeeld tot betaling van een bepaald bedrag aan zijn schuldeiser, kan de schuldeiser aanspraak maken op betaling van het volledige bedrag in één keer. De schuldenaar mag de

Lees verder

Het toestemmingsvereiste voor echtgenoten

vrijdag 18 juni

Het gebeurt regelmatig dat mensen financiële verplichtingen aangaan zonder toestemming van zijn of haar echtgenoot/ echtgenote. Om echtgenoten tegen zichzelf en tegen elkaar te beschermen is in artikel 1:88 BW een toestemmingsvereiste opgenomen, op grond

Lees verder

Verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur woonruimte

vrijdag 4 juni

Huidige wet Sinds 2016 is het mogelijk om woonruimte voor bepaalde tijd te verhuren. Een zelfstandige woonruimte kan nu eenmalig voor een bepaalde tijd van 2 jaar of korter worden verhuurd. Onzelfstandige woonruimte kan nu

Lees verder

Het opstellen van een overeenkomst

vrijdag 28 mei

Als je belangrijke afspraken met iemand maakt is het verstandig om die afspraken vast te leggen in een overeenkomst. Op internet kan je allerlei soorten modelovereenkomsten vinden. Er zijn zowel goede als slechte modelovereenkomsten te

Lees verder

Ondersteuningsmaatregel ‘juridisch advies’ gemeente Apeldoorn

dinsdag 18 mei

Het zijn moeilijke tijden voor veel ondernemers. Als het slechter gaat met uw onderneming dan kan het noodzakelijk zijn om werknemers te ontslaan. De gemeente Apeldoorn wil ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Apeldoorn

Lees verder

Is een email schriftelijk?

dinsdag 18 mei

Soms schrijft de wet voor dat een overeenkomst schriftelijk moet worden aangegaan, zoals bijvoorbeeld de koopovereenkomst van een woning, of dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan zoals bijvoorbeeld de stuiting van verjaring. Ook in

Lees verder