EXTRA ZEKERHEID BIJ EEN HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE

EXTRA ZEKERHEID BIJ EEN HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE

woensdag 27 januari

Als verhuurder wilt u graag zoveel mogelijk zekerheden in de huurovereenkomst opnemen om er voor te zorgen dat een huurder van bedrijfsruimte zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst netjes nakomt. Waarborgsom/ bankgarantie In de meeste standaard

Lees verder

MAG EEN WERKGEVER AAN EEN WERKNEMER VRAGEN OF DE WERKNEMER ZICH HEEFT LATEN VACCINEREN?

woensdag 27 januari

Inmiddels is er gestart met het vaccineren tegen het coronavirus. Er geldt, op dit moment, geen vaccinatieverplichting in Nederland. Iedereen heeft recht op lichamelijke integriteit. Iedereen mag dus zelf bepalen of hij/zij zich laat vaccineren.

Lees verder

Griffierechten

woensdag 13 januari

Griffierechten zijn de kosten die aan de gerechtelijke instantie moeten worden betaald bij de start van een procedure. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van verschillende dingen, te weten: de gerechtelijke instantie waar de

Lees verder

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

woensdag 6 januari

Als een werkgever het dienstverband met een werknemer wil beëindigen of als een werkgever een contract voor bepaalde tijd met een werknemer niet wil verlengen, is de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd. Voorwaarde

Lees verder

Ontslag op de cumulatiegrond

woensdag 6 januari

Tot 1 januari 2020 kon een werknemer slechts worden ontslagen op een van de volgende acht gronden: A: Bedrijfseconomische redenen B: Langdurige arbeidsongeschiktheid C: Frequent ziekteverzuim D: Disfunctioneren E: Verwijtbaar handelen of nalaten van de

Lees verder

WET INVOERING EXTRA GEBOORTEVERLOF

woensdag 6 januari

De wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is op 1 januari 2019 in werking getreden. In deze wet wordt het verlof voor de partner van de moeder bij de geboorte van een baby gewijzigd en aangevuld.

Lees verder

BINDEND ADVIES VAN DE KANTONRECHTER

woensdag 16 december

Procederen kan duur, complex en tijdrovend zijn. Veel mensen zijn dan ook huiverig voor een procedure en willen een procedure voorkomen. Biedt het bindend advies van de kantonrechter daarin uitkomst? Vanzelfsprekend wordt door ons kantoor

Lees verder

WET HOMOLOGATIE ONDERHANDS AKKOORD

maandag 7 december

In oktober van dit jaar is de Wet homologatie onderhands akkoord aangenomen. De Wet homologatie onderhands akkoord treedt op 1 januari 2021 in werking. De Wet homologatie onderhands akkoord past de faillissementswet aan. Vanaf 1

Lees verder

WERKEN WAAR JE WIL

maandag 7 december

Onlangs hebben we een blog geschreven over het recht op thuiswerken ten tijde van corona. Daarin werd geschreven dat een werknemer geen recht op thuiswerken heeft op grond van het zeer algemeen geformuleerde overheidsadvies om

Lees verder

Wel of geen arbeidsovereenkomst? 

woensdag 25 november

De vraag wordt ons vaak gesteld. Valt een overeenkomst te kwalificeren als een arbeidsovereenkomst of als een overeenkomst van opdracht. Kortom, is er wel of geen arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen van dien. Werknemers genieten immers

Lees verder