Ouderdomsclausule in een koopovereenkomst

Ouderdomsclausule in een koopovereenkomst

Bij de koop en verkoop van een woning wordt vaak door de verkoopmakelaar een koopovereenkomst opgesteld. Makelaars gebruiken daarvoor meestal een standaard model koopovereenkomst. Voorheen werden deze modellen door de NVM opgesteld. Het meest recente model koopovereenkomst voor een eengezinswoning is opgesteld door de NVM, VastgoedPRO, VBO Makelaar en Vereniging Eigen Huis.

In die koopovereenkomst staat vaak:

‘De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonhuis.’

en

‘Gebreken die het normale gebruik belemmeren en die aan koper bekend of kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van deze koopovereenkomst komen voor rekening en risico van koper.  Voor gebreken die het normale gebruik belemmeren en die niet aan koper bekend of kenbaar waren op het moment van het tot stand komen van deze koopovereenkomst is verkoper uitsluitend aansprakelijk voor de herstelkosten.’

Dit heeft tot gevolg dat de koper de verkoper aansprakelijk kan stellen als de woning gebreken vertoond die aan normaal gebruik van de woning in de weg staan. Bij oude woningen is dit riskant. In het verleden werden andere eisen gesteld aan de bouw van woningen dan tegenwoordig. De (bouw)kwaliteit is bij oude woningen in het algemeen dan ook (aanzienlijk) lager dan de bouwkwaliteit van nieuwere woningen. Oude woningen hebben bovendien vaak al meerdere eigenaars gehad, waardoor de verkoper niet altijd zicht heeft op alle mogelijke gebreken die aanwezig zijn in de woning. Als verkoper wil u niet het risico lopen dat de koper u aansprakelijk stelt voor gebreken die het normale gebruik van de woning belemmeren, waarvan u niet op de hoogte was en die u derhalve niet aan de koper heeft kunnen mededelen. Bij een oude woning is het daarom verstandig om een ouderdomsclausule op nemen in de koopovereenkomst.

Een ouderdomsclausule kan voorkomen dat de verkoper aansprakelijk is voor gebreken die normale gebruik van de woning belemmeren. Mogelijke gebreken aan de woning die aan normaal gebruik in de weg staan komen dan dus voor rekening en risico van de koper. De clausule moet echter wel duidelijk worden geformuleerd om discussies daarover te voorkomen.

Wilt u advies over een ouderdomsclausule in een koopovereenkomst, neem dan contact op met Ellen Brocatus via 055 3030000 of per email ellen@kantoordreef.nl