Ontslag tijdens de proeftijd

Ontslag tijdens de proeftijd

Met nieuwe werknemers kan een werkgever veelal een proeftijd overeenkomen.  Gedurende de proeftijd kunnen de werkgever en de werknemer elkaar leren kennen, kijken of het van beide kanten klikt en of er aan wederzijdse verwachtingen wordt voldaan.

Een proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen voor aanvang van het dienstverband. Een proeftijd kan alleen worden overeengekomen bij arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan voor een periode van langer dan 6 maanden.

De proeftijd mag in de volgende gevallen maximaal 1 maand duren:

  • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar;
  • Bij een arbeidsovereenkomst zonder vaste einddatum. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van een bepaald project of voor de duur van een bepaalde situatie.

De proeftijd mag in de volgende gevallen maximaal 2 maanden duren:

  • Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 2 jaar of langer.

Bij tijdelijke arbeidscontracten kunnen andere regels voor de proeftijd gelden. Dit kan alleen als dit in de cao staat.

Gedurende een rechtsgeldig overeengekomen proeftijd mogen de werkgever en de werknemer het dienstverband per direct opzeggen. De arbeidsovereenkomst kan zelfs voor de ingangsdatum worden opgezegd met een beroep op het proeftijdbeding. Er geldt geen opzegtermijn. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met een eventueel opzegverbod, zoals ziekte of zwangerschap. Aan opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever hoeft geen redelijke grond als bedoeld in artikel 7:669 BW ten grondslag te liggen. Er hoeft zelfs geen reden voor de beëindiging van het dienstverband te worden opgegeven, dit hoeft alleen als de werknemer daar om vraagt.

Een proeftijdontslag is niet toegestaan wanneer er sprake is van discriminatie, in een dergelijk geval kan de werknemer het ontslag vernietigen. Ook kan opzegging van het dienstverband gedurende de proeftijd misbruik van recht opleveren of in strijd zijn met goed werkgeverschap of goed werknemerschap. In een dergelijk geval kan degene die opzegt schadeplichtig zijn.

Meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl