Ontslag op de cumulatiegrond

Ontslag op de cumulatiegrond

Tot 1 januari 2020 kon een werknemer slechts worden ontslagen op een van de volgende acht gronden:

A: Bedrijfseconomische redenen

B: Langdurige arbeidsongeschiktheid

C: Frequent ziekteverzuim

D: Disfunctioneren

E: Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer

F: werkweigering wegens gewetensbezwaren

G: een verstoorde arbeidsverhouding

H: andere omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren

 

Voor de ontslaggrond A: bedrijfseconomische redenen en ontslaggrond B: langdurige arbeidsongeschiktheid moet de werkgever toestemming vragen aan het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Voor ontslaggronden C tot en met H moet de werkgever zich tot de kantonrechter wenden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden opgezegd  of ontbonden op de gronden van A tot en met H, als die gronden voldragen zijn. Dat houdt in dat aan alle eisen moet worden voldaan die daaraan gesteld worden. Als niet aan alle eisen wordt voldaan die aan een ontslaggrond worden gesteld, is de grond niet voldragen en zullen het UWV of de rechter het verzoek afwijzen.

Sinds 1 januari 2020 is er echter een extra ontslaggrond bijgekomen, te weten: de cumulatiegrond. Op basis van die cumulatiegrond is het is mogelijk om aan een ontbindingsverzoek een combinatie van meerdere gronden (C t/m H) ten grondslag te leggen. Die omstandigheden moeten zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

In het afgelopen jaar zijn niet veel verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op basis van de cumulatiegrond toegewezen. De meeste verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op basis van de cumulatiegrond werden toegewezen door de rechtbank Midden Nederland. In die zaken waren de andere gronden die aan de verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden niet voldragen, waarna de rechter heeft geoordeeld dat, gelet op de omstandigheden van het geval, van de werkgever niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst voortduurt. Bij een beroep op de cumulatiegrond is het belangrijk dat komt vast te staan dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd. Uit de rechtspraak blijkt dat de cumulatiegrond goed moet worden gemotiveerd.

Als u vragen heeft over de beëindiging van een dienstverband dan kunt u contact opnemen met Ellen Brocatus op het nummer: 055 3030000 of per email: ellen@kantoordreef.nl