Ontslaan zieke werknemer tijdens proeftijd

Ontslaan zieke werknemer tijdens proeftijd

Onlangs kregen wij de vraag of het mogelijk is om een zieke werknemer te ontslaan tijdens de proeftijd.

In beginsel geldt dat een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet mag opzeggen gedurende de eerste twee jaar dat de werknemer ziek of arbeidsongeschikt is. Dit wordt het opzegverbod tijdens ziekte genoemd.

Hierop gelden echter een paar uitzonderingen. Een van die uitzonderingen betreft ontslag in de proeftijd.

De proeftijd is bedoeld om de werkgever en de werknemer de gelegenheid te geven om kennis met elkaar te maken, de proeftijd kunnen zij gebruiken om te beoordelen of zij met elkaar verder willen. De normale regels van het ontslagrecht gelden niet gedurende de proeftijd. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen gedurende de looptijd van de proeftijd de arbeidsovereenkomst zonder opgaaf van redenen onmiddellijk beƫindigen. Ook de ontslagverboden gelden niet tijdens de proeftijd.

Het is dus mogelijk om een zieke werknemer te ontslaan tijdens de proeftijd.

Een werkgever mag echter niet discrimineren. De reden voor opzegging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd mag dan ook niet gelegen zijn in een handicap of chronische ziekte van de werknemer. De werknemer kan in een dergelijk geval de opzegging binnen 2 maanden na de beƫindiging van het dienstverband door de rechter laten vernietigen.

Wil je meer weten, bel dan 055 3030000 of mail naar ellen@kantoordreef.nl