Oneens met de bedrijfsarts

Oneens met de bedrijfsarts

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, dient de werkgever de bedrijfsarts in te schakelen om de ziekmelding te beoordelen en ook adviseert de bedrijfsarts over hervatting van de werkzaamheden. Een werkgever mag zelf geen oordeel hebben over de ziekmelding van de werknemer.

Wat kan u doen als u het niet eens bent met het oordeel/ advies van de bedrijfsarts?

Als een werknemer het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts of twijfelt aan de juistheid van het advies, kan de werknemer twee dingen doen.

Een mogelijkheid is het vragen van een second opinion van een andere bedrijfsarts. De kosten van de second opinion komen voor rekening van de werkgever.

Een andere mogelijkheid is het vragen van een deskundigenoordeel van het UWV. Er kan een deskundigenoordeel worden gevraagd in de volgende situaties:

  • Kan de werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer volledig doen (zonder aanpassing van zijn taken en uren)?
  • Is het aangepaste eigen of andere werk dat de werknemer binnen of buiten het bedrijf moet of wil doen passend voor hem? Passend werk is werk dat hij met zijn ziekte nog kan doen.
  • Heeft de werknemer genoeg gedaan om weer aan het werk te gaan?
  • Heeft de werkgever genoeg gedaan om de werknemer aan het werk te helpen?

Het deskundigenoordeel wordt gegeven door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV. Het deskundigenoordeel wordt betaald door de aanvrager. De kosten van een deskundigenoordeel voor de werknemer bedragen momenteel € 100.

Als een werkgever het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts of twijfelt aan de juistheid van het advies, heeft hij maar een mogelijkheid. Een werkgever kan alleen een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. De kosten van een deskundigenoordeel voor de werknemer bedragen momenteel € 400.

Meer weten? Bel 055 3030000