Ondersteuningsmaatregel ‘juridisch advies’ gemeente Apeldoorn

Ondersteuningsmaatregel ‘juridisch advies’ gemeente Apeldoorn

Het zijn moeilijke tijden voor veel ondernemers. Als het slechter gaat met uw onderneming dan kan het noodzakelijk zijn om werknemers te ontslaan.

De gemeente Apeldoorn wil ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Apeldoorn ondersteunen met juridisch advies wanneer zij door de coronacrisis noodgedwongen afscheid moeten nemen van personeel. Op grond van de ondersteuningsmaatregel juridisch advies kan een ondernemer voor een bedrag van maximaal € 1.500,- juridisch advies inwinnen.

De ondersteuningsmaatregel is bedoeld voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

 • Het opstellen, beoordelen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst.
 • Het opstellen en beoordelen van een beëindigingsovereenkomst. (vaststellingsovereenkomst)
 • Advies over ontslag met begeleiding naar ander werk of een andere werkgever.
 • Advies over transitievergoeding(en).
 • Advies over payroll, detachering en/of uitzending

Om in aanmerking te komen voor de ondersteuningsmaatregel juridisch advies stelt de gemeente Apeldoorn de volgende voorwaarden:

 • U bent gevestigd in de gemeente Apeldoorn
 • U heeft maximaal 50 fte in dienst
 • U heeft geen of slechts gedeeltelijk gebruik kunnen maken van de steunmaatregelen vanuit het Rijk.
 • U heeft door de coronacrisis in 2020 verlies geleden ten opzichte van 2019.
 • Het negatieve resultaat heeft directe gevolgen voor de inzet van personeel binnen de ondernemer.
 • Voor het uitbreken van de crisis was er sprake van een financieel gezond bedrijf.
 • Uw onderneming staat tenminste 12 maanden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, of u kunt aantonen dat de oprichting van de onderneming gestart is voor maart 2020 gestart is.
 • U kunt eenmalig gebruik maken van de ondersteuningsmaatregel ‘juridisch advies’.

In de periode van 26 mei 2021 tot en met 26 juni 2021 kunt u de ondersteuningsmaatregel aanvragen via de website van de gemeente Apeldoorn. Als bijlage bij de aanvraag dient u een duidelijk gespecificeerde offerte met werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden mee te sturen.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 30300000 of per email ellen@kantoordreef.nl