Onderhuur woonruimte

Onderhuur woonruimte

Bij de onderhuur van woonruimte zijn er meerdere huurovereenkomsten. Er is een huurovereenkomst tussen de verhuurder en de hoofdhuurder en er bestaat een huurovereenkomst tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder.
Vaak wordt een woonruimte onderverhuurd door de hoofdhuurder met toestemming van de verhuurder. Het komt echter ook regelmatig voor dat de woonruimte door de hoofdhuurder wordt verhuurd zonder dat de verhuurder daarmee bekend is. In dat laatste geval is onderhuur alleen toegestaan als de hoofdhuurder ook in de woning woont en slechts een deel van de woning onderverhuurd, tenzij dit is uitgesloten in de huurovereenkomst. Is het wel uitgesloten in de huurovereenkomst of wordt de hele woning onderverhuurd zonder dat de verhuurder toestemming heeft gegeven dan is er sprake van ongeoorloofde onderhuur.
Bij ongeoorloofde onderhuur handelt de huurder niet als goed huurder en in strijd met de huurovereenkomst. In dat geval kan de verhuurder een gerechtelijke procedure starten tegen de hoofdverhuurder, waarbij de verhuurder schadevergoeding en ontbinding van de hoofdhuurovereenkomst kan vorderen.
De onderhuurder van zelfstandige woonruimte (een hele woning met eigen toegang en eigen voorzieningen) heeft huurbescherming. Of er sprake is van geoorloofde of ongeoorloofde onderhuur doet niet ter zake.
Wanneer de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de hoofdhuurder wordt beëindigd, heeft de beëindiging van de huurovereenkomst in beginsel geen gevolgen voor de onderhuurder. De onderhuurder zet de huurovereenkomst voort.
De verhuurder kan binnen 6 maanden een procedure starten om alsnog beeindiging van de huurovereenkomst met de onderhuurder te beeindigen. In de wet staan de gronden genoemd voor de beeindiging van de huurovereenkomst met de onderhuurder, bijvoorbeeld als de onderhuur slechts is aangegaan met de kennelijke strekking om de onderhuurder de positie van huurder te verschaffen.
De onderhuurder van niet zelfstandige woonruimte, bijvoorbeeld een kamer in de woning van de woning van de hoofdhuurder, heeft geen huurbescherming. Als de huurovereenkomst met de hoofdhuurder eindigt, moet de onderhuurder het gehuurde ook ontruimen. Wel kan de onderhuurder in bepaalde gevallen dan schadevergoeding vorderen van de hoofdhuurder.
Wilt u meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een mail naar ellen@kantoordreef.nl