NUT EN NOODZAAK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

NUT EN NOODZAAK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Een vraag die vaak aan ons gesteld wordt is: wat is het nut eigenlijk van algemene voorwaarden? en: heb ik ze wel nodig?

In algemene voorwaarden worden de randvoorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst opgenomen. Het betreft voorwaarden waarover je liever niet gelijk praat met een nieuwe klant of die je wellicht vergeet te bespreken, zoals aansprakelijkheid, betalingsvoorwaarden en het stellen van zekerheden.
Hoewel in de algemene voorwaarden dus niet de kern van de overeenkomst is geregeld, worden in de algemene voorwaarden wel belangrijke afspraken vastgelegd die veel ellende in de toekomst kunnen voorkomen. Algemene voorwaarden bieden duidelijkheid, zekerheid en beperken risico’s. Heb je ze dus nodig als ondernemer? Jazeker!

Het hebben van algemene voorwaarden is echter niet voldoende. Algemene voorwaarden moeten ook van toepassing worden verklaard en de algemene voorwaarden moeten aan de andere partij ter beschikking worden gesteld, zodat deze daarvan kennis kan nemen.
Vergeet je dit te doen dan zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing.

Wil je advies over algemene voorwaarden, bel dan 055 3030000 of mail naar ellen@kantoordreef.nl.