Nulurencontracten

Nulurencontracten

Nulurencontracten zijn arbeidsovereenkomsten waarbij een werkgever de werknemer alleen oproept als hij werk heeft voor de werknemer.

De regels met betrekking tot nulurencontracten zijn sinds 1 augustus 2022 iets strenger geworden. Hieronder worden de regels voor nulurencontracten op een rijtje gezet:

Referentiedagen en uren

Aan de werknemer moeten de referentiedagen en -uren worden medegedeeld. Onder referentiedagen- en uren wordt verstaan de tijden waarop de werknemer beschikbaar moet zijn om te worden opgeroepen om te werken en waarop de oproepkracht kan worden verplicht om te komen werken.

Buiten de referentiedagen en -uren kan de oproepkracht de oproep weigeren.

Oproeptermijn van 4 dagen

Er geldt een minimale oproeptermijn van 4 dagen. Een werknemer moet dus minstens 4 kalenderdagen van te voren worden opgeroepen om te werken.

Als de werknemer niet minstens 4 dagen van te voren wordt opgeroepen hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep.

Bij het intrekken van de oproep binnen 4 dagen is er loon verschuldigd aan de werknemer.

Minimaal 3 uur salaris
Per oproep moet er ten minste drie uur worden uitbetaald, ook als de werknemer minder dan drie uur heeft gewerkt.

Loondoorbetalingsverplichting

In beginsel, bij een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang geldt, dat een werkgever het loon van een werknemer moet betalen ook als de werknemer niet heeft gewerkt en de reden van het niet werken ‘in de risicosfeer van de werkgever ligt’. Deze verplichting kan gedurende de eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst worden uitgesloten. Bij een nulurencontract wordt dat veelal gedaan.

Na 26 weken kan de werknemer aanspraak maken op betaling van loon als hij niet heeft gewerkt en het niet werken in de risicosfeer van de werkgever ligt. Zo heeft de werknemer na 26 maanden recht op uitbetaling van het gemiddeld aantal uren dat hij in de voorgaande drie maanden heeft gewerkt.

Voor het overige gelden dezelfde regels als voor een arbeidsovereenkomst waarin een vaste arbeidsomvang is overeengekomen.

Aanbod vaste arbeidsomvang

Nadat de werknemer 12 maanden in dienst is moet aan de werknemer een vaste arbeidsomvang worden aangeboden. Daarnaast kan een werknemer als hij 26 weken in dienst is bij de werkgever een verzoek neer te leggen voor meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Op deze wijze kan een werknemer al na 26 weken een verzoek doen voor vaste uren.

Meer weten? Bel 055 3030000 of mail naar ellen@kantoordreef.nl