Nevenwerkzaamhedenbeding

Nevenwerkzaamhedenbeding

Een werknemer mag meerdere banen hebben. In bepaalde branches is het hebben van meerdere banen heel normaal voor werknemers die parttime werken.

In veel arbeidsovereenkomsten staat echter een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden. Een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden houdt in dat een werknemer naast de werkzaamheden die hij voor zijn werkgever verricht geen andere werkzaamheden mag verrichten. In dat geval mag de werknemer dus niet zonder schriftelijke toestemming van zijn werkgever werkzaamheden voor een ander verrichten of werkzaam zijn als zelfstandige. Soms is het een heel uitgebreid beding waarbij de werknemer zelfs geen onbetaald werk verrichten voor een ander.  Soms is het beding beperkt en ziet het verbod alleen op concurrerende werkzaamheden of werkzaamheden die een negatieve invloed hebben op het presteren van de werknemer.

Op 1 augustus 2022 wordt er in de wet een bepaling opgenomen die werkgevers verbiedt om een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden op te nemen:

“Een beding waarbij de werkgever verbiedt of beperkt dat de werknemer voor anderen arbeid verricht buiten de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht bij de werkgever, is nietig tenzij dit beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden.”

Vanaf 1 augustus 2022 moet een werkgever dus een objectieve rechtvaardigingsgrond hebben om een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Bij een objectieve rechtvaardigingsgrond kan gedacht worden aan het voorkomen dat de arbeidstijdenwet wordt overtreden, het vermijden van belangenconflicten, of het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de werknemer.

Wilt u hierover meer weten, of wilt u uw arbeidsovereenkomsten in lijn brengen met de nieuwe wetgeving bel dan: 055 3030000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl