Mag je als verhuurder een wanbetalende huurder de toegang tot het gehuurde ontzeggen?

Mag je als verhuurder een wanbetalende huurder de toegang tot het gehuurde ontzeggen?

Deze vraag lag voor bij het gerechtshof Arnhem Leeuwarden, die daarover op 7 augustus jl. een uitspraak heeft gedaan. (ECLI:NL:GHARL:2018:7133)

Wat was het geval. Een verhuurder ontzegt aan een huurder de toegang tot het gehuurde, nadat de huurder tekort is geschoten in zijn huurbetalingsverplichtingen. De huurder was het daarmee niet eens.
Het hof overwoog dat de tekortkoming van de huurder in zijn betalingsverplichtingen verhuurder de bevoegdheid verschafte om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, maar dat die bevoegdheid niet omvat het ontzeggen van de toegang tot het gehuurde. Die verplichting tot het verschaffen van het huurgenot betreft volgens het hof een voortdurende verplichting die naar zijn aard niet kan worden opgeschort.

Wat was het gevolg van de actie van de verhuurder? Door de toegangsontzegging is verhuurder volgens het hof tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens huurder. De huurder was daarom bevoegd om gedurende de duur van de ontzegging de betaling van de huur op te schorten. Omdat de verhuurder over die periode niet meer kan nakomen, was de huurder niet gehouden om alsnog de huur over die periode te voldoen.

Wordt u als verhuurder geconfronteerd met wanbetalende huurders? Neem dan contact op met de advocaten van Kantoor Dreef: 055-3030000. Zij adviseren u wat u daartegen wel kunt ondernemen.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2018:7133&showbutton=true