MAG EEN WERKGEVER AAN EEN WERKNEMER VRAGEN OF DE WERKNEMER ZICH HEEFT LATEN VACCINEREN?

MAG EEN WERKGEVER AAN EEN WERKNEMER VRAGEN OF DE WERKNEMER ZICH HEEFT LATEN VACCINEREN?

Inmiddels is er gestart met het vaccineren tegen het coronavirus. Er geldt, op dit moment, geen vaccinatieverplichting in Nederland. Iedereen heeft recht op lichamelijke integriteit. Iedereen mag dus zelf bepalen of hij/zij zich laat vaccineren.

Een werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. Of een werknemer al dan niet gevaccineerd is, kan dan ook relevante informatie zijn voor een werkgever. Daarbij rijst de vraag of een werkgever een werknemer kan verplichten om zich te laten vaccineren en of een werkgever mag informeren bij een werknemer of hij/zij zich heeft laten vaccineren.

Vaccineren verplichten?

Vanwege het recht op lichamelijke integriteit kan een werkgever een werknemer niet verplichten om zich te laten vaccineren. Het recht op lichamelijke integriteit is verankert in de grondwet. Als de werkgever een werknemer wil verplichten zich te laten vaccineren tegen het coronavirus is dat in strijd met goed werkgeverschap

Informeren naar vaccinatie?

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als toezichthouder voor bescherming van persoonsgegevens. De Volkskrant heeft onlangs aan de Autoriteit Persoonsgegevens de vraag voorgelegd of een werkgever aan een werknemer mag vragen of de werknemer zich heeft laten vaccineren tegen het coronavirus. Daarover wordt het volgende geschreven door de Volkskrant:

“De Autoriteit Persoonsgegevens is duidelijk: ‘Een werknemer hoeft dat zijn werkgever niet te vertellen’, zegt een woordvoerder van de Nederlandse privacywaakhond. ‘Sterker nog: een werkgever mag er niet eens naar vragen, net als ook de vraag of een werknemer zwanger is, verboden is.’”

De werkgever mag er dus niet naar vragen en een werknemer is niet verplicht te antwoorden als er toch naar wordt gevraagd door de werkgever.

Een werknemer kan natuurlijk wel uit zichzelf vertellen of hij/zij zich heeft laten vaccineren. De vraag is dan of de werkgever iets met deze informatie mag doen.

Of iemand zich wel of niet heeft laten vaccineren betreft een gezondheidsgegeven. Op grond van de algemene wet gegevensbescherming zijn gezondheidsgegevens bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden vergaand beschermd en daarvoor gelden strenge regels.  Uitgangspunt is dat bijzondere persoonsgegevens niet mogen worden verwerkt. Onder het begrip verwerken vallen veel handelingen, waaronder onder andere het al dan niet op handmatige of geautomatiseerde wijze verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren of opslaan van gegevens. Als een werknemer uit zichzelf vertelt dat hij zich heeft laten vaccineren dan mag een werkgever deze informatie dus niet bijhouden. Dit mag ook niet als de werknemer de werkgever toestemming geeft om de informatie te verwerken. Een werknemer is namelijk niet in staat om zijn wil vrij te bepalen vanwege de gezagsverhouding tussen een werkgever en een werknemer.

Geconcludeerd kan dus worden dat een werkgever niets mag doen om te achterhalen of een werknemer zich heeft laten vaccineren en als de werkgever toch bekend is geraakt met het gegeven of een werknemer al dan niet is gevaccineerd, mag hij niets met deze informatie doen.