Loonregres

Loonregres

Als een werknemer door toedoen van een ander letsel oploopt en arbeidsongeschikt raakt, bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval, een medische fout of mishandeling, lijd je als werkgever ook schade. Als werkgever moet je een arbeidsongeschikte werknemer immers loon doorbetalen en moet je kosten maken terzake de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. Deze schade kun je verhalen op de persoon die het letsel heeft veroorzaakt. Je kunt o.a. de netto-loonkosten en de re-integratiekosten verhalen op de veroorzaker van het letsel. Dit heet loonregres.

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, is het verstandig om bij de werknemer te informeren of zijn arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor (mogelijk) een derde aansprakelijk is. Als dat zo is doe je er verstandig aan meer informatie te vragen zoals:

  • een omschrijving van de gebeurtenis die het letsel heeft veroorzaakt, de plaats, locatie, datum en het tijdstip van de gebeurtenis en de gegevens van degenen die bij gebeurtenis betrokken waren en de gegevens van de verzekeraar van de betrokkenen;
  • ook is het handig om te weten of degene die het letsel heeft veroorzaakt aansprakelijkheid heeft erkend en of er een schadeformulier is ingevuld;
  • andere relevante stukken waarover de werknemer mogelijk beschikt, zoals een situatieschets, foto’s, getuigenverklaringen, enzovoort.

Met de verzamelde informatie kun je als werkgever degene die het letsel bij de werknemer heeft veroorzaakt aansprakelijk stellen voor de schade.

Wij staan je hier graag in bij. Wij kunnen degene die het letsel heeft veroorzaakt aansprakelijk stellen en schrijven dan degene die het letsel heeft veroorzaakt en/of de verzekeraar aan en zullen trachten uw schade vergoed te krijgen.

Interesse? Neem vrijblijvend contact met op met mr. Ellen Brocatus van Kantoor Dreef, advocatuur & bemiddeling via het telefoonnummer 055 3030000 of via email: ellen@kantoordreef.nl