Levenstestament

Levenstestament

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een document waarin iemand één persoon of meerdere personen machtigt om belangrijke beslissingen te nemen en namens diegene te handelen als diegene dat zelf niet meer kan. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om medische beslissingen en financiële handelingen, zoals het betalen van rekeningen.

Er zijn standaard levenstestamenten waarin bijvoorbeeld enkel een persoon wordt gemachtigd en die persoon de vrije hand wordt gegeven. Ook is het mogelijk om een uitgebreid levenstestament op te stellen, waarin uitgebreid wordt opgenomen op welke wijze de gemachtigde moet handelen.

 

Hoe wordt een levenstestament opgesteld?

Een levenstestament wordt vaak door een notaris opgesteld. Dat is niet verplicht, maar wel verstandig. Veel instellingen, zoals banken, eisen een notariële akte waaruit de machtiging volgt. Ook kan een notaris de machtiging inschrijven in een landelijk register.

 

Waarom laat je een levenstestament opstellen?

Als iemand niet meer in staat is zijn eigen belangen te behartigen, dan moet de rechter vaststellen wie de belangen van diegene moet gaan behartigen, als er geen levenstestament is. Een partner of andere familieleden krijgen namelijk niet automatisch een machtiging.  Dat is erg onhandig.  Om zelf de touwtjes in handen te houden en te bepalen wie er wordt gemachtigd kan een levenstestament worden opgesteld. Bovendien kan het ruzies tussen familieleden voorkomen als er een duidelijk levenstestament is waarin een gevolmachtigde wordt aangewezen en waarin wordt aangegeven wat de wensen zijn van degene die het levenstestament laat opstellen.

 

Wil u meer informatie over wat een levenstestament is en wat het nut van een levenstestament is, of heeft u een geschil over een levenstestament neem dan contact op met Ellen Brocatus op het telefoonnummer 055 3030000 of per email: ellen@kantoordreef.nl