Kort geding

Kort geding

Een kort geding is een spoedprocedure. Omdat een kort geding procedure snel dient te verlopen is er in een kort geding geen ruimte voor uitgebreide bewijslevering. In een kort geding geeft de rechter dan ook een voorlopig oordeel op basis van hetgeen aan hem is voorgelegd. Er kan in een kort geding nooit een definitief oordeel worden gegeven door de rechter.

Dat heeft tot gevolg dat niet alle zaken geschikt zijn om te worden beslecht in en kort geding. Afgelopen week hadden wij daarmee te maken. Een cliënte van ons kantoor werd betrokken in een kort geding, waarbij een geldbedrag van haar werd gevorderd.

Aan het vorderen van een geldbedrag in kort geding worden drie eisen gesteld:

  • Het bestaan van de vordering en de omvang van de vordering moeten in hoge mate aannemelijk zijn;
  • Er moet een spoedeisend belang zijn dat maakt dat een onmiddellijke voorziening vereist is; en
  • Er mag geen restitutierisico zijn, het restitutierisico is het risico dat een betaalde geldsom niet kan worden terugbetaald als later blijkt dat in

Als aan die drie eisen niet wordt voldaan dan leent de zaak zich niet voor een kort geding en kan de rechter de vorderingen niet toewijzen.

Wordt u in een kort geding procedure betrokken waarbij een geldbedrag wordt gevorderd dan loont het om uitgebreid verweer te voeren tegen de vordering te voeren, niet alleen tegen de verschuldigdheid maar bijvoorbeeld ook tegen de hoogte. Indien het bestaan van de vordering en de omvang van de vordering niet in hoge mate aannemelijk zijn dan kan de vordering immers niet worden toegewezen.

In de zaak van onze cliënte werd door ons uitgebreid verweer gevoerd en gaf de rechter ter zitting aan dat de zaak zich niet leende voor een kort geding procedure.

Wordt u betrokken in een kort geding procedure, of wil meer informatie over een kort geding procedure neem dan contact op met Ellen Brocatus op het nummer 055 3030000 of per email: ellen@kantoordreef.nl