Is een werkgever verplicht zijn werknemers pensioen op te laten bouwen?

Is een werkgever verplicht zijn werknemers pensioen op te laten bouwen?

Een werkgever is in beginsel niet verplicht om zijn werknemer pensioen op te laten bouwen. Hierop gelden aan aantal uitzonderingen:

  1. Indien de werkgever en de werknemer vallen onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenfonds.
  2. Als in de cao is bepaald dat de werkgever de werknemer pensioen dient op te laten bouwen;

Daarnaast kunnen een werkgever en een werknemer natuurlijk altijd overeenkomen, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst, dat de werknemer pensioen gaat opbouwen. Als dat is overeengekomen dient de werkgever de werknemer ook daadwerkelijk pensioen te laten opbouwen.

Bedrijfstakpensioenfonds

In bepaalde branches/ bedrijfstakken geldt er een collectief bedrijfstakpensioenfonds. De deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds is veelal verplicht. Of deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds is volgt uit een verplichtstellingsbesluit. Van werkgevers wordt verwacht dat zij zelf controleren of zij onder de verplichtstelling vallen en zij dienen zichzelf aan te melden bij het bedrijfstakpensioenfonds. Er zijn meer dan 50 bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland, onder andere voor bakkers, kappers, apotheken, grafische bedrijven, maar bijvoorbeeld ook voor het notariaat.

CAO

In CAO’s staan afspraken over arbeidsvoorwaarden. De opbouw van pensioen kan een arbeidsvoorwaarde zijn. In veel CAO’s staat dan ook dat een werkgever verplicht is om de werknemer een pensioenregeling aan te bieden. Vaak sluit deze verplichting aan bij een verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds, maar dat hoeft niet. Ook wanneer een werkgever niet verplicht hoeft deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds, kan een werkgever op grond van de CAO wel gehouden zijn om zijn werknemers pensioen op te laten bouwen.

Conclusie

Of een werkgever verplicht is om zijn werknemers pensioen op te laten bouwen is dus afhankelijk van hetgeen is bepaald in de arbeidsovereenkomst van de werknemer, wat er is bepaald in een eventuele CAO en wat er staat in een eventueel verplichtstellingsbesluit voor een bedrijfstakpensioenfonds.

Wilt u meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl