Is een email schriftelijk?

Is een email schriftelijk?

Soms schrijft de wet voor dat een overeenkomst schriftelijk moet worden aangegaan, zoals bijvoorbeeld de koopovereenkomst van een woning, of dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan zoals bijvoorbeeld de stuiting van verjaring. Ook in statuten, reglementen of overeenkomsten wordt soms opgenomen dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan. De bedoeling hiervan is dat er duidelijk bewijs kan worden geleverd van het versturen van de verklaring en de inhoud daarvan.

Tegenwoordig wordt er veel gecorrespondeerd per email. Kan een email ook worden aangemerkt als een schriftelijke verklaring?

In artikel 156a van het Wetboek van Rechtsvordering staat wanneer een elektronisch document kan worden aangemerkt als schriftelijk. Er moet aan een aantal eisen worden voldaan. Het document moet opgeslagen kunnen worden, zodat van de ongewijzigde inhoud van het document in de toekomst kennis genomen kan worden. Het document mag dus niet te manipuleren zijn. Er dient een handtekening onder te staan en de andere partij moet ermee instemmen dat het middels elektronische weg gaat. Een gewone email voldoet niet aan die eisen. Als in de wet, een overeenkomst, statuten of reglementen bepaald is dat iets schriftelijk dient te geschieden kan dus niet worden volstaan met een gewone email.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 30300000 of per email ellen@kantoordreef.nl