Is een auto van de zaak een arbeidsvoorwaarde?

Is een auto van de zaak een arbeidsvoorwaarde?

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden op basis waarvan een werknemer zijn werkzaamheden verricht voor een werkgever. Deze afspraken worden meestal bij aanvang van de arbeidsovereenkomst gemaakt en kunnen in de loop van de tijd met wederzijds goedvinden worden aangepast.

De vraag of iets wordt aangemerkt als een arbeidsvoorwaarde is om verschillende redenen relevant. Als werkgever mag je arbeidsvoorwaarden in beginsel niet eenzijdig wijzigen. Daarnaast behoudt een werknemer die ziek is, of is vrijgesteld van werk, zijn arbeidsvoorwaarden.

Het privégebruik van een auto van de zaak kan worden aangemerkt als een arbeidsvoorwaarde. Of het privégebruik van een auto van de zaak een arbeidsvoorwaarde is of niet, is afhankelijk van de afspraken die daarover zijn gemaakt tussen de werkgever en de werknemer. Als de werkgever bepaalde voorwaarden heeft verbonden aan het gebruik van de auto, is er geen sprake van een onvoorwaardelijke arbeidsvoorwaarde en kan een werkgever de leaseauto afnemen als niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan.

Als er niets wordt afgesproken wordt het privégebruik van de auto van de zaak onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van werknemer en kan de werkgever niet verlangen dat de werknemer de auto inlevert bij ziekte of bij vrijstelling van werk.

Het is dus belangrijk om duidelijke afspraken te maken over het privégebruik van een auto van de zaak en deze goed vast te leggen. Wilt u hierover advies, neem dan contact op met Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 3030000 of per email ellen@kantoordreef.nl