Inzagerecht persoonsgegevens

Inzagerecht persoonsgegevens

Inmiddels is bij veel mensen wel bekend dat de verwerking van persoonsgegevens door de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) aan strikte regels is gebonden. Bedrijven mogen niet zomaar persoonsgegevens van natuurlijke personen verzamelen, opslaan en wijzigen. In de AVG zijn voor natuurlijke personen diverse rechten opgenomen om controle te houden over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Een van die rechten is het recht op inzage. Natuurlijke personen hebben recht op inzage in alle persoonsgegevens die een organisatie van die persoon heeft verwerkt. Vaak wordt in het verzoek echter niet gevraagd om inzage, maar om een kopie van alle verwerkte persoonsgegevens. Waar geeft het inzagerecht precies recht op?

In artikel 15 AVG staat: ‘De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt.’ Dat betekent echter niet dat de organisatie die persoonsgegevens heeft verwerkt verplicht is tot het verstrekken van een kopie van alle verwerkte persoonsgegevens. Er kan worden volstaan met het verstrekken van overzichten van de verwerking van de persoonsgegevens en het verstrekken van enkele afschriften van de verwerkte persoonsgegevens. In de rechtspraak is bepaalt dat er niet zonder meer een recht op afschriften van alle verwerkte persoonsgegevens bestaat.

Bij een inzageverzoek moet degene die inzage vraagt in de verwerking van zijn persoonsgegevens ook worden geïnformeerd over het volgende:

  • waarom bepaalde gegevens worden verwerkt.
  • welke soorten persoonsgegevens zijn verzamelt.
  • aan welke organisaties de persoonsgegevens worden doorgegeven.
  • hoe lang de persoonsgegevens worden bewaart.
  • welke privacyrechten mensen hebben: zoals het recht om hun persoonsgegevens te laten wijzigen, aanvullen of wissen, om minder persoonsgegevens te verwerken en om bezwaar te maken als tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.
  • dat mensen het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • welke organisaties persoonsgegevens hebben verstrekt als deze niet door de organisatie zelf zijn verzameld.
  • Op basis van welke logica er een geautomatiseerd besluit over iemand wordt genomen.

Meer weten over het inzagerecht? Bel 055 3030000