De informatieplicht van de werkgever over het vervallen van vakantiedagen

De informatieplicht van de werkgever over het vervallen van vakantiedagen

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het wettelijk aantal vakantiedagen waar iedere werknemer recht op heeft is gelijk aan vier maal het aantal uren dat hij/zij per week werkt. Als een werknemer 40 uur per week werkt, heeft hij dus recht op ten minste 160 vakantie-uren per jaar.

Vaak is in de cao of in de arbeidsovereenkomst bepaald dat de werknemer naast de wettelijke vakantiedagen ook recht heeft op bovenwettelijke vakantiedagen.

Veel werknemers nemen echter niet alle vakantiedagen op die zij hebben opgebouwd. In beginsel kunnen werknemers de vakantiedagen die zij niet hebben opgenomen meenemen naar een volgend jaar. Om werknemers te stimuleren hun vakantiedagen op te nemen en om te voorkomen dat werknemers hun vakantiedagen opsparen, komen opgebouwde vakantiedagen na enige tijd te vervallen.

Wettelijke vakantiedagen moeten worden opgenomen binnen een half jaar na het kalenderjaar waarin zij zijn opgebouwd. Daarna komen ze te vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen moeten worden opgenomen binnen vijf jaar na het kalenderjaar waarin zij zijn opgebouwd, tenzij in de CAO of in de arbeidsovereenkomst iets anders is bepaald.

In 2019 heeft het Europese Hof van Justitie echter bepaald dat wettelijke vakantiedagen alleen vervallen als werknemers daadwerkelijk de mogelijkheid hebben gehad om de vakantiedagen op te nemen.

Een werkgever moet zijn werknemers bovendien actief informeren over het vervallen van hun vakantiedagen. Doet een werkgever dat niet dan komen de vakantiedagen niet te vervallen. Op de werkgever rust dus een informatieplicht. Het is verstandig om dit niet mondeling te doen, maar schriftelijk zodat er aantoonbaar aan de informatieverplichting is voldaan. Een werkgever kan dit doen door jaarlijks de werknemers een overzicht te sturen van hun openstaande vakantiedagen en ze er op te wijzen wanneer deze vakantiedagen komen te vervallen.

Wilt u meer weten over de informatieplicht van de werkgever met betrekking tot het vervallen van vakantiedagen neem dan contact op met Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 3030000 of per email ellen@kantoordreef.nl