Huurachterstand huurder van woonruimte aanpakken

Huurachterstand huurder van woonruimte aanpakken

Een huurder betaalt de overeengekomen huur niet, waardoor er een huurachterstand ontstaat. Wat kan je doen als de huurder niet meer betaald? We zetten de stappen op een rijtje.

Contact opnemen

Een verhuurder moet zich inspannen om in persoonlijk contact te treden met de huurder. Wanneer een huurder de huur niet heeft betaald is het dus verstandig om contact op te nemen met de huurder om te informeren wat er aan de hand is. Soms is het iets onschuldigs, als er bijvoorbeeld iets fout gegaan is met de betaling bij de bank, waarna de huur alsnog wordt overgemaakt. Soms kan er op deze manier een

Schriftelijke herinnering

Wanneer contact met de huurder niet mogelijk is of niets op heeft geleverd, moet er een schriftelijke betalingsherinnering worden gestuurd naar de huurder.

In de brief wordt aangegeven dat de huur niet tijdig is betaald en wordt een termijn van 14 dagen gesteld waarbinnen de huur alsnog moet worden voldaan.

In die brief moet de verhuurder de huurder wijzen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening. Er moet in de brief worden aangeboden om, met schriftelijke toestemming van de huurder, de contactgegevens van de huurder aan de gemeente te verstrekken in het kader van gemeentelijke schuldhulpverlening;

Melding gemeente in geval van huur woonruimte

Verhuurders van woonruimte zijn tegenwoordig verplicht om huurders met een betalingsachterstand bij de gemeente te melden. Dit geldt voor zowel voor woningcorporaties als voor particuliere woningverhuurders.

In de wet staat geen sanctie op het niet melden van de huurachterstand bij de gemeente. Wanneer de verhuurder echter geen melding maakt bij de gemeente van de huurachterstand kan dit wel gevolgen hebben in een eventuele gerechtelijke procedure.

Sommatiebrief

Betaalt de huurder niet, dan kan er een laatste sommatiebrief worden gestuurd. De huurder wordt voor de laatste keer gesommeerd om de huur te betalen en in die brief wordt aangegeven dat er een gerechtelijke procedure zal worden gestart als de huurder niet betaalt.

Gerechtelijke procedure

Als de huurder ondanks de schriftelijke herrinnering en de sommatiebrief niet reageert en niet betaald kan er een gerechtelijke procedure worden gestart.

Er zijn verschillende procedures mogelijk. Er kan een procedure bij de kantonrechter worden gestart waarin alleen betaling van de huurachterstand wordt gevorderd. Er kan een procedure bij de kantonrechter worden gestart waarin zowel betaling van de huurachterstand, als ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde worden gevorderd. De huurder dient dan wel een huurachterstand te hebben van ten minste drie maanden. Als de huurder meer schulden heeft, dan kan ook het faillissement van de huurder worden aangevraagd.

Wilt u hierover meer weten? Bel 055 303 0000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl