Huis verkocht? Wat als de koper het huis niet afneemt?

Huis verkocht? Wat als de koper het huis niet afneemt?

Er is sprake van een krapte op de woningmarkt. Er is weinig aanbod en de prijzen blijven stijgen. Dit leidt er toe dat kopers sneller en ondoordachter handelen en kopers vaker afzien van ontbindende voorwaarden, zoals een financieringsvoorbehoud.

Het gebeurt dan ook steeds vaker dat kopers de financiering uiteindelijk niet rond krijgen. Wat moet je als verkoper doen als de koper zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet kan nakomen?

Het antwoord op deze laatste vraag  is afhankelijk van hetgeen er in de koopovereenkomst staat. De eerste stap is vaak het sturen van een ingebrekestelling. In de ingebrekestelling moet worden aangegeven dat de koper de afspraken uit de koopovereenkomst niet is nagekomen en de koper miet alsnog in de gelegenheid worden gesteld om binnen een bepaalde termijn zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst alsnog na te komen. In de meeste koopovereenkomsten is bepaald dat deze termijn 8 dagen is.

Als de koper na in gebreke te zijn gesteld, zijn verplichtingen alsnog niet nakomt, dan kan de verkoper de koopovereenkomst ontbinden. De koopovereenkomst kan worden ontbonden door een brief naar de koper te sturen. In veel standaard koopovereenkomsten staat dat de koper dan een boete van 10 procent van de koopprijs aan de verkoper verschuldigd is. Als de schade die de verkoper lijdt echter hoger is dan de boete van 10 procent, dan kan de verkoper ook aanvullende schadevergoeding vorderen.

Als de verkoper de koopovereenkomst niet wil ontbinden, maar wil vasthouden aan de koopovereenkomst, dan kan dat ook.  De verkoper kan dan nakoming vorderen van de koper. Ook dat doet de verkoper door een brief te sturen naar de koper. In de meeste koopovereenkomsten staat dat de verkoper dan aanspraak kan maken op een boete van 3 promille van de koopprijs per dag dat de koper zijn verplichtingen niet nakomt, met een maximum van 10 procent. Als de schade die de verkoper lijdt hoger is dan de boete van 10 procent dan kan de verkoper ook aanvullende schadevergoeding vorderen.

Als de koper niets uit doet op de brief waarin de koopovereenkomst wordt ontbonden of waarin nakoming wordt gevorderd, dan is het veelal onvermijdelijk om naar de rechter te stappen.

Wilt u meer weten over wat u kan doen als de koper zijn verplichtingen niet nakomt, dan kunt u contact opnemen met mr. Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 303 0000 of per email ellen@kantoordreef.nl