Hoe lang duurt een verbetertraject?

Hoe lang duurt een verbetertraject?

Als een werknemer niet goed functioneert dient een werkgever de werknemer de mogelijkheid te bieden zijn functioneren te verbeteren, door middel van een verbetertraject.

Aan een verbetertraject ligt een verbeterplan ten grondslag. In het verbeterplan dient de werkgever de werknemer erop wijzen wat er van de werknemer wordt verwacht, waarom de werknemer niet goed functioneert, wat de werknemer moet verbeteren en welke ondersteuning de werkgever de werknemer daarbij kan bieden. Ook dient in het verbeterplan aangegeven te worden hoelang het verbetertraject duurt.

Hoelang moet een verbetertraject duren?

De termijn die een werkgever een werknemer moet bieden om zijn functioneren te verbeteren moet redelijk zijn. Wat een redelijke termijn is, verschilt per geval. Van belang zijn verschillende omstandigheden. Hoe lang is de werknemer al in dienst? Hoe lang vervult de werknemer de functie waarin hij niet goed functioneert? Wat moet de werknemer verbeteren? Wat is de aard van de werkzaamheden? Een langdurig dienstverband kan een langere looptijd van een verbetertraject rechtvaardigen. Aan de andere kant geldt dat als de werknemer al langere tijd de functie vervult de werknemer minder tijd nodig heeft om te kunnen verbeteren. Als het gaat om relatief eenvoudig werk kan eerder volstaan worden met een korter verbetertraject. Als er scholing nodig is om het functioneren te verbeteren dan moet het verbetertraject wel ten minste net zo lang duren als de scholing.

Een verbetertraject hoeft dus niet altijd maanden te duren, afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan ook met een korter traject worden volstaan. Waar het uiteindelijk om gaat is dat het verbetertraject een serieuze en reƫle mogelijkheid tot verbetering moet bieden.

Meer weten? Bel 055 3030000 of mail naar ellen@kantoordreef.nl