Hoe lang duurt een civiele procedure?

Hoe lang duurt een civiele procedure?

In onze vorige blog is beschreven hoe een civiele procedure verloopt. In die blog kwam aan de orde dat niet alle procedures hetzelfde verlopen. De rechter bepaalt namelijk hoe de procedure verloopt.

Hoe lang een procedure duurt, is afhankelijk van het verloop van de procedure, maar bijvoorbeeld ook van hoe druk het is bij de rechtbank. Als het een vrij standaard dagvaardingsprocedure betreft, waarbij er na de eerste schriftelijke ronde en een comparitie van partijen een vonnis wordt gewezen, duurt het een half jaar tot een jaar voordat de rechter een uitspraak doet. Echter als er een extra schriftelijke ronde plaatsvindt duurt de procedure zo 12 weken langer. Als de rechter na de comparitie van partijen aan een van de partijen een bewijsopdracht geeft, of een deskundigenoordeel verlangt duurt de procedure zo ook weer maanden langer.

Als er dan eindelijk een uitspraak is, dan kan er meestal ook nog hoger beroep worden ingesteld. Hoger beroepsprocedures duren vaak veel langer. Onze ervaring is dat procedures in hoger beroep 1,5 jaar tot 3,5 jaar kunnen duren.

Een procedure duurt dus best lang. Heb je een spoedeisend belang? Dan kan je de rechter vragen om een voorlopig oordeel in een kort geding.

Wilt u hier meer over weten, bel dan 055 3030000.