Het verschil tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding

Het verschil tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding

In arbeidsovereenkomsten worden vaak bepalingen opgenomen die de werknemer beperken in zijn of haar mogelijkheden om na afloop van het dienstverband elders werkzaam te zijn. Twee van deze bepalingen zijn het concurrentiebeding en het relatiebeding. In deze blog zal ik het verschil tussen deze twee bedingen toelichten.

Een concurrentiebeding is een beding waarin staat dat de werknemer na afloop van het dienstverband niet bij een concurrent van de werkgever mag gaan werken of zelf een concurrerend bedrijf mag starten. Het doel van een concurrentiebeding is om de opgedane kennis en expertise van de werknemer te beschermen en te voorkomen dat deze bij de concurrent terechtkomt en daar wordt ingezet tegen de belangen van de werkgever.

Een relatiebeding is een beding waarin staat dat de werknemer na afloop van het dienstverband geen zakelijke relaties mag aangaan met de klanten of leveranciers van de werkgever. Het doel van een relatiebeding is om te voorkomen dat de werknemer klanten of leveranciers van de werkgever meeneemt naar een nieuwe werkgever of eigen bedrijf en daarmee de belangen van de werkgever schaadt.

Het relatiebeding is een vorm van een concurrentiebeding. Het belangrijkste verschil tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding is dat een concurrentiebeding de werknemer beperkt in de keuze van zijn of haar toekomstige werkgever, terwijl een relatiebeding de werknemer beperkt in de keuze van zijn of haar zakelijke relaties. Een concurrentiebeding is daarom doorgaans ingrijpender dan een relatiebeding en daarom ook moeilijker af te dwingen.

Een concurrentiebeding en het relatiebeding zijn alleen geldig als aan een aantal wettelijke voorwaarden is voldaan. Zo moet het beding schriftelijk zijn overeengekomen en moet de werknemer meerderjarig zijn. Bovendien moet het beding noodzakelijk zijn vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever en mag het de werknemer niet onredelijk benadelen.

Kortom, een concurrentiebeding en een relatiebeding hebben beide als doel om de belangen van de werkgever te beschermen, maar het verschil zit hem vooral in de mate van beperking van de werknemer en de wettelijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor de geldigheid van het beding.

Meer weten? bel 055 3030000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl