Het verschil tussen een bedrijfsarts en een arbo-arts

Het verschil tussen een bedrijfsarts en een arbo-arts

In onze vorige blog hebben we de verplichtingen van de werknemer en de werkgever bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer op een rijtje gezet.

Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer moet de werkgever een bedrijfsarts of een arbo-arts inschakelen die onder andere de arbeidsongeschiktheid van de werknemer beoordeeld en die een probleemanalyse opstelt. De term arbo-arts en bedrijfsarts worden veelal door elkaar gebruikt, maar een bedrijfsarts is niet hetzelfde als een arbo-arts.

Een bedrijfsarts is een gespecialiseerde arts die staat geregistreerd in het BIG-register. Een bedrijfsarts moet na zijn opleiding geneeskunde en co-schappen nog een specialisatie tot bedrijfsarts volgen die 4 jaar duurt. Een bedrijfsarts heeft door die specialisatie dus verstand van arbo-gerelateerde zaken. Een bedrijfsarts dient bovendien zijn kennis en kunde op pijl te houden door nascholing te volgen. Een bedrijfsarts kan werknemers doorverwijzen naar andere specialisten. Een arbo-arts verricht zijn werkzaamheden onder toezicht van een bedrijfsarts. Een arbo-arts heeft een opleiding geneeskunde gedaan en coschappen gevolgd. Een arbo-arts is een basisarts. Een arbo-arts heeft dus niet per definitie verstand van arbo-gerelateerde zaken. Een arbo-arts heeft daarvoor immers geen specialisatie gedaan. Een arbo-arts hoeft geen nascholing te volgen en wordt niet getoetst op zijn of haar kennis en kunde door de beroepsvereniging.

Heeft u een zieke werknemer en wilt u meer informatie over uw verplichtingen en de vraag of u een bedrijfsarts of een arbo-arts moet inschakelen, neem dan contact op met Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 3030000 of per email: ellen@kantoordreef.nl