Het studiekostenbeding

Het studiekostenbeding

Veel werkgevers investeren in hun personeel door werknemers opleidingen te laten doen op kosten van de werkgever. Werkgevers hebben bovendien een scholingsplicht, zij zijn verplicht om werknemers opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie. Werkgevers willen echter niet dat een werknemer een dure opleiding doet en vervolgens, na de opleiding afgerond te hebben, vertrekt. In veel arbeidsovereenkomsten wordt daarom een studiekostenbeding opgenomen.

 

Wat is een studiekostenbeding?

In een studiekostenbeding wordt een financiële regeling getroffen tussen de werkgever en de werknemer voor de door de werknemer op kosten van de werkgever te volgen opleiding.

 

Wat staat er in een studiekostenbeding?

Er zijn hele uitgebreide studiekostenbedingen en er zijn hele simpele studiekostenbedingen. In de meeste studiekostenbedingen staat dat als de werknemer gedurende de opleiding of binnen enkele jaren na het afronden van de opleiding zijn arbeidsovereenkomst opzegt of op staande voet wordt ontslagen, hij de studiekosten geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan de werkgever.

Daarnaast kan in het studiekostenbeding worden opgenomen welke kosten precies worden vergoed door de werkgever, zoals bijvoorbeeld het lesgeld, examengeld, boeken of andere verplichte leermaterialen, maar bijvoorbeeld ook of de reis- en verblijfskosten worden vergoed. Ook kan in het studiekostenbeding worden opgenomen de werknemer de studie in zijn eigen tijd dient te volgen of dat hij dat onder werktijd mag doen.

 

Waar moet een studiekostenbeding aan voldoen?

In de wet is geen bepaling opgenomen waarin staat aan welke vereisten een studiekostenbeding moet voldoen. De Hoge Raad heeft echter wel bepaald aan welke eisen een studiekostenbeding dient te voldoen. Een studiekostenbeding moet schriftelijk worden overeengekomen. Het studiekostenbeding moet duidelijk zijn. De verplichting om de studiekosten terug te betalen moet zijn beperkt tot een bepaalde periode. De terugbetalingsverplichting moet een glijdende schaal in de loop van de tijd wordt verminderd.

 

Wilt u meer weten over het studiekostenbeding, neem dan contact op met Ellen Brocatus op het nummer 055 3030000 of per email ellen@kantoordreef.nl