Het recht van oproepkrachten op een vaste arbeidsomvang

Het recht van oproepkrachten op een vaste arbeidsomvang

Sinds 2020 is de positie van werknemers met een nul-urencontract aanzienlijk verbeterd. Werkgevers zijn sindsdien onder andere verplicht om werknemers met een nul-urencontract na 12 maanden een schriftelijk aanbod te doen voor een vast aantal uren. De aangeboden arbeidsduur mag niet minder zijn dan de gemiddelde arbeidsomvang van de werknemer in de 12 maanden voorafgaand aan het aanbod. Werknemers zijn natuurlijk niet verplicht dit aanbod te accepteren. Als de werknemer het aanbod afwijst en blijft de werknemer werkzaam op basis van een nul-urencontract dan dient de werkgever elke 12 maanden opnieuw een aanbod te doen.

Het aanbod voor een vast aantal uren moet de werkgever doen binnen 1 maand nadat de werknemer 12 maanden in dienst is.

Er bestond echter onduidelijkheid over de termijn waarbinnen de werknemer het aanbod dient te accepteren.

Sinds 1 juli 2021 is daarom opgenomen in de wet binnen welke termijn de werknemer het aanbod dient te accepteren. Een werknemer krijgt 1 maand de tijd om het aanbod al dan niet te accepteren.

Accepteert de werknemer het aanbod op tijd dan moet de vaste arbeidsomvang uiterlijk twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd ingaan.

Als de werkgever geen aanbod doet dan kan de werknemer met terugwerkende kracht loon vorderen over de uren waarvoor de werkgever een aanbiedingsplicht heeft, ook als de werknemer die uren niet opgeroepen is.

Wil u meer weten over nul-urencontracten neem dan contact op met Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 3030000 of per email ellen@kantoordreef.nl