HET GEBRUIK VAN FOTO’S EN AFBEELDINGEN VAN INTERNET

HET GEBRUIK VAN FOTO’S EN AFBEELDINGEN VAN INTERNET

Vaak zien wij dat bedrijven op hun website foto’s of afbeeldingen plaatsen die zij hebben gevonden op internet. De meeste foto’s en afbeeldingen die op het internet zijn te vinden mag je niet zomaar gebruiken. Op foto’s en afbeeldingen rust namelijk vaak auteursrecht. Dat is het exclusieve recht van de maker van een foto of afbeelding om de foto of afbeelding openbaar te maken en/ of te verveelvoudigen. Een auteursrecht ontstaat vanzelf, daarvoor hoeft de maker niets te doen of aan te vragen.

Je moet zelf actief nagaan of op een foto of afbeelding auteursrecht rust of dat deze rechtenvrij is. Dit kan lastig zijn, aangezien er geen register is, waarin dit bijgehouden wordt. Ook is de auteursrechthebbende niet gehouden bij de foto of afbeelding aan te geven dat er auteursrecht op rust.

Als je een foto of afbeelding van het internet wil gebruiken waarop auteursrecht rust, moet de auteursrechthebbende, dus de maker van de foto of afbeelding, eerst toestemming geven voor het gebruik van de foto of afbeelding. Heeft de auteursrechthebbende geen toestemming gegeven voor het gebruik van de foto of afbeelding en plaats je de foto of afbeelding toch op bijvoorbeeld je eigen website of social media dan maak je inbreuk op zijn auteursrecht. Dit is onrechtmatig en de auteursrechthebbende kan aanspraak maken op schadevergoeding. Die schadevergoeding kan hoog oplopen.

Regelmatig hebben wij te maken met bedrijven die advies vragen nadat zij zijn aangeschreven over een vermeende auteursrechtinbreuk, vanwege een foto of afbeelding op hun website. In de brief worden zij er op gewezen dat op de foto of afbeelding auteursrecht rust, dat er een inbreuk wordt gemaakt op dat auteursrecht en waarin het bedrijf wordt gesommeerd om de inbreuk te stoppen. Vaak worden ook flinke bedragen aan schadevergoeding gevorderd. Dit gebeurd steeds vaker. Er zijn (advocaten)kantoren die gespecialiseerd zijn in het opsporen van inbreuken en het aanschrijven van degenen die inbreuk maken. Het opsporen van auteursrechtinbreuken is tegenwoordig niet heel lastig meer, aangezien je simpelweg op Google op afbeelding kan zoeken. Voordat een dergelijk kantoor een brief stuurt verzamelen zij bewijs. Het kwaad is vaak dus al geschiedt als je een brief krijgt. De afbeelding snel van je website halen en het gebruik ontkennen heeft dus geen zin.

Als je een dergelijke brief ontvangt is het belangrijk om te controleren of hetgeen geschreven wordt klopt. Wordt er in de brief vermeld wie de auteursrechthebbende is en wordt dit aangetoond? Mag degene die de brief heeft geschreven optreden namens de auteursrechthebbende? Ben jij degene die aansprakelijk is voor de inbreuk? Is het bedrag dat wordt gevorderd als schadevergoeding redelijk? Voorkomen is beter dan genezen. Loop dus geen risico, vraag de maker van een foto of afbeelding om toestemming, maak je eigen beeldmateriaal of koop stockfoto’s.

Heb je toch een brief ontvangen wegens een vermeende auteursrechtinbreuk of maakt iemand inbreuk op jouw auteursrecht neem dan contact op met Ellen Brocatus via het nummer 055 3030000 of per email ellen@kantoordreef.nl