Het aanbieden van werk aan Oekraïense vluchtelingen

Het aanbieden van werk aan Oekraïense vluchtelingen

Mensen uit Oekraïne kunnen vrij naar Nederland en andere Schengenlanden reizen. Zij mogen visumvrij in Nederland of andere Schengenlanden blijven gedurende 90 dagen, die periode kan worden verlengd.

Doordat mensen uit Oekraïne visumvrij naar Nederland en andere Schengenlanden mogen reizen en daar 90 dagen mogen blijven wordt al snel gedacht dat de mensen uit Oekraïne ook in Nederland mogen werken. Dat is echter niet zo. Oekraïne maakt geen deel uit van de Europese Unie en Oekraïne maakt ook geen deel uit van de Europese Economische Ruimte (EER). Dat heeft tot gevolg dat er geen vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal bestaat met Oekraïne.  Mensen van buiten de EER die in Nederland willen werken kunnen dat alleen doen als hun werkgever beschikt over een werkvergunning.  Die werkvergunning moet worden aangevraagd bij het UWV, maar wordt alleen verstrekt als er aan strenge voorwaarden is voldaan.

Voor Oekraïners geldt op dit moment dat zij alleen in Nederland mogen werken, wanneer hun werkgever in het bezit is van een werkvergunning. Het ministerie van SZW onderzoekt de mogelijkheden om de toegang tot de arbeidsmarkt voor Oekraïners tijdelijk te verruimen.

Op 4 maart jl. is er door de Europese Unie een richtlijn aangenomen, de richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïners. In deze richtlijn is bepaald dat vluchtelingen uit Oekraïne de status van tijdelijk beschermde krijgen en zij onder andere het recht hebben om een verblijfstitel te  ontvangen en het recht hebben om in loondienst of als zelfstandige te werken. Deze richtlijn moet in de Nederlandse wetgeving worden geïmplementeerd. Dat wil zeggen dat Nederland moet zorgen voor wetgeving die dit mogelijk maak. Het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid is hier momenteel mee bezig.

Wilt u hierover meer weten? Bel 055 3030000.