Herziening beslag- en executierecht

Herziening beslag- en executierecht

Het beslag- en executierecht ziet op de tenuitvoerlegging van vonnissen en andere executoriale titels.

Met de wet tot herziening van het beslag- en executierecht wordt het beslag- en executierecht op een aantal punten gewijzigd. Met deze wijziging moet enerzijds worden voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum terechtkomen en anderzijds is het de bedoeling dat de kosten van het leggen van beslag worden verminderd. De wet treedt gefaseerd in werking.

De eerste fase is in werking getreden op 1 oktober 2020. Sindsdien is het niet langer mogelijk om beslag te leggen op roerende zaken, zoals bijvoorbeeld iemand zijn inboedel, als duidelijk is dat de kosten van de verkoop hoger zijn dan de opbrengsten. Het leggen van beslag op roerende zalen mag niet puur als pressiemiddel worden gebruikt. Sinds 1 oktober 2020 is het wel mogelijk om de executieverkoop via internet te laten plaatsvinden. Dit zorgt voor lagere verkoopkosten.

De tweede fase is in werking getreden op 1  januari 2021. In deze fase is het beslagvrije bedrag in het leven geroepen. Als er beslag wordt gelegd op de bankrekening van een schuldenaar moet er een bedrag vrij van beslag worden gehouden, zodat de schuldenaar kan voorzien in zijn levensonderhoud. Een dergelijke regeling bestond al voor beslag op het loon of de uitkering van een schuldenaar, maar dat was zinloos als er vervolgens beslag werd gelegd op de bankrekening van de schuldenaar vlak nadat het loon of de uitkering van de schuldenaar was gestort.  Om dit tegen te gaan is het beslagvrije bedrag ingevoerd.

De laatste fase treedt op 1 april 2021 in werking. Vanaf dat moment is het mogelijk om administratief beslag te leggen op motorvoertuigen. Dit houdt in dat de deurwaarder het beslag op een motorvoertuig dat ten name van eenschuldenaar staat bij de RDW inschrijft, zonder dat de deurwaarder het motorvoertuig daadwerkelijk heeft gezien.

Als u meer wil weten over de wijzigingen van het beslag- en executierecht kunt u contact opnemen met Ellen Brocatus, via het nummer 0553030000 of per email ellen@kantoordreef.nl