Herstel herplaatsingsverplichting tijdens ontbindingsprocedure

Herstel herplaatsingsverplichting tijdens ontbindingsprocedure

Inmiddels hebben we al meerdere blogs geschreven over de herplaatsingsverplichting van de werkgever. Die blogs kan je hier teruglezen:

https://www.kantoordreef.nl/blog/herplaatsing/

en

https://www.kantoordreef.nl/blog/wat-is-een-passende-functie-in-het-kader-van-herplaatsing/

 

Een werkgever kan een werknemer alleen ontslaan als de werkgever een redelijke grond heeft voor beëindiging van het dienstverband en de werkgever de werknemer niet binnen een redelijke termijn kan herplaatsen in een andere passende functie.

 

Het verzoek tot ontbinding moet dan ook worden afgewezen als niet is voldaan aan het herplaatsingsvereiste op het moment waarop de kantonrechter moet beslissen op het verzoek.

 

De Hoge Raad heeft op 2 juni 2023 in navolging van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat als de werkgever niet heeft voldaan aan deze herplaatsingsverplichting, dit niet tijdens de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter kan worden hersteld (ECLI:NL:HR:2023:825).

 

Het onderzoek naar eventueel beschikbare passende functies en de vraag of een functie passend is of passend te maken is met behulp van scholing dient dan al te zijn gedaan door de werkgever.

 

Het niet voldoen aan de herplaatsingsverplichting kan dus niet alsnog worden geheeld in de procedure waarin de kantonrechter moet beslissen op een verzoek tot ontbinding.

 

Meer weten? Bel 055 303 00 00 of stuur een email naar Ellen@kantoordreef.nl