Herplaatsing

Herplaatsing

Een werkgever kan een werknemer alleen ontslaan als de werkgever de werknemer niet binnen een redelijke termijn kan herplaatsen in een andere passende functie.

De verplichting om een werknemer te herplaatsen geldt niet als herplaatsing niet mogelijk is of als herplaatsing niet in de rede ligt. Herplaatsing ligt bijvoorbeeld niet in de rede als een werknemer op staande voet wordt ontslagen, wordt ontslagen wegens verwijtbaar handelen of in zijn proeftijd wordt ontslagen.

Werkgevers dienen de herplaatsingsverplichting serieus te nemen. Als een werkgever een werknemer wil ontslaan dan zal door het UWV of de kantonrechter worden getoetst of de werkgever heeft voldaan aan zijn herplaastsingsverplichting.

De werkgever moet bewijzen dat hij onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden om de werknemer binnen een redelijke termijn te herplaatsen binnen een andere passende functie.

Een functie is passend als deze aansluit bij de opleiding, ervaring en bekwaamheid van de werknemer.

Er moet worden gekeken naar functies waarvoor al een vacature bestaat, maar ook naar functies waarvoor naar verwachting binnen een redelijke termijn een vacature zal ontstaan.

Een redelijke termijn is de termijn gelijk aan de wettelijke opzegtermijn die geldt voor de werkgever.

Daarnaast dient rekening te worden gehouden met passende functies die worden vervuld door werknemers met een tijdelijk contract, uitzendkrachten of werknemers die zijn ingeleend via een derde. Die werknemers dienen daarbij plaats te maken voor de werknemer met een vast contract die dient te worden herplaatst.

De werkgever heeft een inspanningsverplichting om de werknemer te herplaatsen. De werkgever moet zich dus actief inspannen om de werknemer te herplaatsen. Het is onvoldoende om zonder onderbouwing te stellen dat er geen passende functies aanwezig zijn of een werknemer enkel te wijzen op de openstaande vacatures. Een werkgever dient met de werknemer in gesprek te gaan en de werknemer concreet passende functies aan te bieden als die voorhanden zijn.

Als de werkgever onderdeel uitmaakt van een groep moeten ook passende functies bij andere onderdelen van de groep worden aangeboden aan de werknemer. Van grote bedrijven wordt dan ook veel gevergd.

Als niet aan de herplaatsingsverplichting wordt voldaan kan het UWV een ontslagaanvraag afwijzen en kan de kantonrechter een ontbindingsverzoek afwijzen.

Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op met Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 3030000 of per email ellen@kantoordreef.nl