Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Het is volop in het nieuws: grensoverschrijdend gedrag op het werk. Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is echter niet iets nieuws. Op dit moment komen er incidenten aan het licht doordat er momenteel veel aandacht aan wordt besteed, zoals bijvoorbeeld bij Ajax.

Grensoverschrijdend gedrag/ seksuele intimidatie kan in verschillende vormen voorkomen. Er kan sprake zijn van verbaal grensoverschrijdend gedrag, zoals bijvoorbeeld ongepaste opmerkingen, grapjes of vragen. Er kan sprake zijn van non-verbaal grensoverschrijdend gedrag, zoals het laten zien van foto’s of video’s (al dan niet digitaal). Er kan sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag door lichamelijk contact, zoals ongewenste opzettelijke aanrakingen. Al deze vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn onacceptabel.

Een werkgever moet zorgen voor een veilige werksituatie. Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag maakt daar deel van uit. Helaas is grensoverschrijdend gedrag nooit helemaal te voorkomen, maar een werkgever moet zich wel inspannen om het zo veel mogelijk te voorkomen. Hoe kan een werkgever grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer zoveel mogelijk voorkomen?

Een werkgever kan een aantal maatregelen treffen:

  • Duidelijk beleid
  • Duidelijke gedragsregels
  • Aanwijzen van een vertrouwenspersoon (intern en/of extern)
  • Klachtenprocedure
  • Trainen werknemers en leidinggevenden

Als er een duidelijk beleid en duidelijke gedragsregels zijn, er is een vertrouwenspersoon aangewezen en er bestaat een klachtenprocedure dan dient dit te worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een protocol grensoverschrijdend gedrag/ ongewenste omgangsvormen. Met dit protocol kunnen de werknemers worden geïnformeerd over hoe er binnen de organisatie van de werkgever wordt omgegaan met ongewenst gedrag en waar werknemers terecht kunnen als zij worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.  Op die manier kan er getracht worden om een open cultuur te creëren waarbij werknemers ongewenst gedrag durven aan te kaarten.

Meer weten of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een protocol grensoverschrijdend gedrag? Bel 055 3030000.