Getuigschrift

Getuigschrift

Als werkgever ben je verplicht om bij het einde van de arbeidsovereenkomst een getuigschrift te verstrekken aan een werknemer, als de werknemer daar om vraagt. Je bent daarentegen niet verplicht om een referentie af te geven.

Wat moet er in het getuigschrift worden vermeld? In het getuigschrift moet in ieder geval het volgende worden vermeldt:

  • de aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur per dag of per week;
  • de begindatum en de einddatum van het dienstverband;

Alleen als de werknemer er specifiek om vraagt dient in het getuigschrift ook het volgende te worden vermeld:

  • de wijze waarop de werknemer zijn werkzaamheden heeft verricht;
  • een opgave van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geĆ«indigd (bijvoorbeeld door opzegging in de proeftijd, na afloop van een contract voor bepaalde tijd, door opzegging door de werkgever of de werknemer of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst);
  • indien de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft beĆ«indigd, de reden daartoe.

Een werkgever die nalaat of weigert een getuigschrift te verstrekken of door opzet of schuld onjuiste mededelingen opneemt in het getuigschrift is aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

Meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar: ellen@kantoordreef.nl