Gemengde huurovereenkomsten

Gemengde huurovereenkomsten

Voor de huur van woonruimte, winkelruimte, overige bedrijfsruimte gelden verschillende wetten en regels. Huurders van woonruimte en winkelruimte hebben veel bescherming terwijl huurders van overige bedrijfsruimte veel minder bescherming genieten. Dat heeft ook tot gevolg dat er verschillen zitten in de afspraken die huurders en verhuurders van verschillende soorten onroerend goed, met elkaar kunnen maken. Er is bijvoorbeeld een groot verschil in de termijnen die partijen kunnen overeenkomen.

Soms gebeurt het echter dat in een pand een dubbele functie heeft, bijvoorbeeld die van winkel en die van woonhuis. Als het gehele pand wordt verhuurd aan een en dezelfde partij welke regels gelden er dan en hoe moet de huurovereenkomst worden opgesteld?

Allereerst moet er gekeken worden of het mogelijk is om twee afzonderlijke huurovereenkomsten met betrekking tot de verschillende gedeelten aan te gaan. Of dit mogelijk is moet worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Daarbij is het gebruik dat partijen voor ogen hebben bij het aangaan van de huurovereenkomst van belang, alsmede hoe het gehuurde daadwerkelijk wordt gebruikt, de feitelijke inrichting en de bouwkundige en functionele samenhang van de verschillende gedeeltes. Kort en goed, er moet worden beoordeeld of het mogelijk is om de verschillende gedeeltelijk los van elkaar te gebruiken.

Als dat mogelijk is dienen er twee aparte huurovereenkomsten te worden aangegaan en zijn de verschillende huurregimes naast elkaar van toepassing.

Als het niet mogelijk is om twee aparte huurovereenkomsten aan te gaan dan dient voor beide gedeeltes één huurovereenkomst gesloten te worden en zijn ook slechts de regels van één huurregime van toepassing. Welk regime dat is, is afhankelijk van de vraag waarvoor het gehuurde in overwegende mate in gebruik is gegeven. Het huurregime van het gedeelte waarvoor het gehuurde in overwegende mate in gebruik is gegeven is dan van toepassing op het hele pand.

Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met Ellen Brocatus op het telefoonnummer 055 3030000 of per email ellen@kantoordreef.nl