Energieprestatielabel C verplichting voor kantoorruimte

Energieprestatielabel C verplichting voor kantoorruimte

Kantoorgebouwen met een oppervlakte van meer dan 100m2 dienen vanaf 1 januari 2023 te beschikken over een geldig energielabel met een energie-index van ten minste 1,3, dit komt overeen met een energieprestatielabel C. Het is vanaf dat moment verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel C.

Als het kantoorgebouw niet beschikt over een geldig energielabel C mag het gebouw niet meer als kantoor worden gebruikt. Gemeenten kunnen bestuursrechtelijk optreden als een kantoorgebouw niet aan de label C verplichting voldoet, bijvoorbeeld door bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom.

Uit de wettekst blijkt niet duidelijk wie er kan worden aangesproken op het niet voldoen aan de label C verplichting.  De verwachting is dat zowel de eigenaar (verhuurder) van het kantoorgebouw als de gebruiker van het kantoorgebouw (huurder) kan worden aangesproken op het niet voldoen aan de label C verplichting door de gemeente.

Als verhuurder van kantoorruimte loop je een aanzienlijk risico. Niet alleen loop je het risico dat er bestuursrechtelijk zal worden opgetreden door de gemeente. De verhuurder kan ook zijn verplichtingen jegens de huurder uit de huurovereenkomst niet meer nakomen als het gehuurde niet beschikt over een energieprestatielabel C of beter. Het gebouw immers niet meer als kantoorruimte worden gebruikt als het niet over een energieprestatielabel C beschikt, zodat de verhuurder de huurder niet meer het genot van het gehuurde kan verschaffen.

Aangezien de gemeente waarschijnlijk ook bestuursrechtelijk kan optreden tegen de gebruiker van het kantoorgebouw is het ook voor de huurder van een kantoorgebouw belangrijk om te controleren of er een energielabel is en of het een energielabel C of beter betreft. Is dat niet het geval dan trek dan op tijd aan de bel bij de verhuurder en ga met de verhuurder in overleg over wat er nodig is om te zorgen dat het kantoorgebouw aan de label C verplichting voldoet.

Meer weten? Bel 055 3030000 of mail naar ellen@kantoordreef.nl