Energiebesparingsplicht

Energiebesparingsplicht

Sinds 1 oktober 2019 geldt het activiteitenbesluit milieubeheer. In het Activiteitenbesluit Milieubeheer staat in artikel 2.15 lid 1 een verplichting voor bedrijven of instellingen die 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben. Voor 19 bedrijfstakken is er een erkende maatregelenlijst energiebesparing, met alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

De verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen geldt niet alleen voor eigenaren van een pand. Bij gehuurde panden, is het afhankelijk van de inhoud van de huurovereenkomst wie bevoegd en dus gehouden is de energiebesparende maatregelen te treffen.

Naast de energiebesparingsplicht geldt er ook een informatieplicht. Elke vier jaar moet er worden gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen. Dat kan digitaal via de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

In 2021 is er meer geld door de overheid ter beschikking gesteld voor de handhaving van de energiebesparingsplicht en de informatieplicht op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Het is dus goed om na te gaan of de energiebesparingsplicht en de informatieplicht op u van toepassing zijn.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 3030000 of per email ellen@kantoordreef.nl