Dossieropbouw: een absolute must

Dossieropbouw: een absolute must

Door het nieuwe ontslagrecht is het moeilijker geworden om arbeidsovereenkomsten vanwege disfunctioneren te beëindigen.

Vroeger ging de kantonrechter bij een onvolledig disfunctioneringsdossier meestal uiteindelijk toch wel over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat de arbeidsrelatie door e.e.a. was verstoord. De rechter kende de werknemer dan gewoon een hogere ontslagvergoeding toe.

Nu zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst alleen maar ontbinden als de werkgever het disfunctioneren echt hard kan maken en dus de werknemer tijdig in kennis heeft gesteld van zijn disfunctioneren en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren en de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer. Het op orde hebben van uw disfunctioneringsdossier is een absolute must! Inmiddels zijn er diverse uitspraken van verschillende kantonrechters waaruit dat  volgt:

Een ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren werd door de kantonrechter Den Haag afgewezen omdat:

  1. De werkgever de werknemer onvoldoende duidelijk had gemaakt op welke punten zij kritiek had op haar functioneren;
  2. De kritiek op het functioneren onvoldoende schriftelijk was vastgelegd;
  3. er geen termijn voor verbetering was gesteld; en
  4. er geen consequenties waren verbonden aan niet-verbeteren.

Een ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren werd door de kantonrechter Enschede afgewezen omdat:

  1. de verslaglegging van het disfunctioneren onvoldoende is; en
  2. de werkgever de werknemer niet in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren

Een ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren werd door de kantonrechter Maastricht afgewezen omdat:

  1. De werkgever het opstellen van een verbeterplan volledig had overgelaten aan de werknemer.
  2. De werkgever niet haar verantwoordelijkheid heeft genomen bij het opstellen en bijsturen van het verbeterplan.
  3. De werkgever de werknemer in onvoldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld om te werken aan haar verbeterpunten.

Het is dus van groot belang dat u beschikt over een goed opgebouwd dossier en dat kunt aantonen dat u zich als werkgever actief heeft ingespannen om het functioneren van de werknemer te verbeteren.

Meer weten? Neem dan contact op met Christa Dreef of Ellen Brocatus (055-3030000)