(DOOR)WERKEN NA BEREIKEN AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD

(DOOR)WERKEN NA BEREIKEN AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD

Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben, kunnen een waardevolle toevoeging zijn voor uw bedrijf vanwege hun kennis en ervaring. Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt gelden echter enkele afwijkende regels binnen het arbeidsrecht.

Aangaan arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Een werkgever kan een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt maximaal 6 contracten voor bepaalde tijd in maximaal 4 jaar aanbieden, voordat een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot stand komt.

Loon en arbeidsduur
Een werkgever is verplicht een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt het minimumloon en de minimumvakantiebijslag te betalen.
De Wet flexibel werken is niet van toepassing op werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Een werkgever is daarom niet verplicht in te gaan op verzoeken van de werknemer om uitbreiding (of vermindering) van het aantal te werken uren.

Opzegging
De opzegtermijn voor zowel de werknemer, als de werkgever is altijd beperkt tot één maand, in plaats van één tot vier maanden, afhankelijk van lengte dienstverband.

Als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd zonder dat voorafgaande toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter vereist is, de werkgever is in dat geval geen transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer.

Ziekte
Bij ziekte dient een werkgever de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt tot maximaal tot 13 weken loon door te betalen. De reïntegratieverplichtingen en het opzegverbod bij ziekte zijn tevens beperkt tot 13 weken. Bovendien zijn de reïntegratieverplichtingen van de werkgever versoepeld, er hoeft geen plan van aanpak opgesteld te worden en ook is een werkgever niet verplicht om passend werk te zoeken bij een andere werkgever voor een arbeidsongeschikte werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Het kan dus aantrekkelijk zijn om een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt aan te nemen of in dienst te houden.

Wil je meer weten, bel dan 055 3030000 of mail naar ellen@kantoordreef.nl.