Disfunctioneren? Doe de ontslagcheck!

Disfunctioneren? Doe de ontslagcheck!

Vanaf 1 juli 2015 gelden er strenge eisen voor ontslag van uw werknemer wegens disfunctioneren.

Doe de ontslagcheck aan de hand van de volgende vragen:

– is er sprake van onvoldoende functioneren?

– is de werknemer hierop gewezen?

– is er een voldoende verbetertraject geweest?

– is het disfunctioneren niet veroorzaakt door gebrek aan scholing?

– is het disfunctioneren niet veroorzaakt door slechte arbeidsomstandigheden?

– is herplaatsing mogelijk?

– binnen redelijke termijn?

– met behulp van scholing?

– in een passende functie?

Meer weten? Neem dan contact op met Christa Dreef of Ellen Brocatus op nummer 055 3030000!