De vijf meest gemaakte fouten bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

De vijf meest gemaakte fouten bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Regelmatig zien wij dat er fouten worden gemaakt met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Dit zijn de meest voorkomende fouten:

1. Onjuiste proeftijd
Het opnemen van een onjuiste proeftijd gebeurt heel vaak. In contracten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter mag geen proeftijd worden opgenomen. In contracten langer dan 6 maanden kan een proeftijd worden overeengekomen van 1 maand. In contracten langer dan 2 jaar of voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van 2 maanden.

2. Geen tussentijdse opzegmogelijkheid
In beginsel geldt dat een overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds kan worden beƫindigd. Het is daarom belangrijk om een tussentijdse opzegmogelijkheid op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Als er in een contract voor bepaalde tijd een tussentijds opzegbeding is opgenomen, kunnen beide partijen wel voor de einddatum opzeggen of met wederzijds goedvinden beƫindigen. Let wel: aan eenzijdige opzegging door een werkgever zijn de nodige spelregels verbonden.

3. Ontbreken omschrijving van de werkzaamheden
Het is verstandig om in de arbeidsovereenkomst niet alleen de functie van de werknemer op te nemen maar ook een omschrijving van de werkzaamheden, zodat een werknemer weet wat er van hem wordt verwacht en het functioneren van de werknemer aan de hand daarvan kan worden beoordeeld.

4. Het opnemen van een relatie- en/of concurrentiebeding
Het is in beginsel niet toegestaan om een concurrentie- en of relatiebeding op te nemen in een contract voor bepaalde tijd. Hierop bestaat een uitzondering.
Het is wel mogelijk om een concurrentie- en/of relatiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als de werkgever hier een zwaarwegend belang bij heeft. Bij een zwaarwegend belang kan gedacht worden aan specifieke werkzaamheden of een specifieke functie, waarbij het voordeel voor de werkgever bij een concurrentiebeding opweegt tegen het nadeel voor de werknemer. Dit zwaarwegende belang moet worden gemotiveerd en dus uitvoerig worden omschreven in de arbeidsovereenkomst. Wordt het niet gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst dan is het concurrentie- en/of het relatiebeding niet geldig.

5. Geen getekende overeenkomst
Het komt vaak voor dat vergeten wordt de arbeidsovereenkomst te ondertekenen en de werknemer gewoon aan de slag gaat. Er is dan sprake van een mondelinge overeenkomst is. Veel bedingen die in een arbeidsovereenkomst staan zijn echter alleen geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen, bijvoorbeeld de proeftijd, maar ook een relatie- of concurrentiebeding. Het is daarom belangrijk dat de arbeidsovereenkomst door beide partijen wordt ondertekend.

Wil je meer weten, bel dan 055 3030000 of mail naar ellen@kantoordreef.nl